Efter antibiotika : Om smitta i en ny tid (e-bo
Lägg till önskelistan
Fredrik Brounéus (författare), Anna Tunlid (författare), Daniel Persson (författare), Kristofer Hansson (författare), Rachel Irwin (författare), Nik Brown (författare), Henrik Loodin (författare), Lars Nordgren (författare), Katarina Hedin (författare), Jonas Wrigstad (författare), Maria Wemrell (författare), Raquel Perez Vicente (författare), Linda Nyberg Alamaa (författare), Juan Merlo (författare), Cecilia Lenander (författare), Stinne Glasdam (författare)

Efter antibiotika : Om smitta i en ny tid e-bok

105 kr
(0)
Är vi på väg mot en framtid utan antibiotika? Vad innebär i så fall denna postantibiotiska framtid för mänskligheten? Antibiotikaresistens är en av vår tids mest akuta samhällsutmaningar. I vissa länder finns redan bakterier som står emot nästan all antibiotika, och globalt sett orsakar resistensen hundratusentals dödsfall årligen. Problemen ökar också i Sverige, där vår moderna sjukvård bygger på att vi har tillgång till effektiv antibiotika. I en framtid utan antibiotika behöver vi förändr...
E-Bok 105 kr
Författare Fredrik Brounéus (författare), Anna Tunlid (författare), Daniel Persson (författare), Kristofer Hansson (författare), Rachel Irwin (författare), Nik Brown (författare), Henrik Loodin (författare), Lars Nordgren (författare), Katarina Hedin (författare), Jonas Wrigstad (författare), Maria Wemrell (författare), Raquel Perez Vicente (författare), Linda Nyberg Alamaa (författare), Juan Merlo (författare), Cecilia Lenander (författare), Stinne Glasdam (författare)
Utgiven 20 Maj 2021
Genrer Samhälle Och Politik, Familj & Hälsa, Fackböcker, Hälsa, Livsstil, Fritid
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789180201322
Är vi på väg mot en framtid utan antibiotika? Vad innebär i så fall denna postantibiotiska framtid för mänskligheten? Antibiotikaresistens är en av vår tids mest akuta samhällsutmaningar. I vissa länder finns redan bakterier som står emot nästan all antibiotika, och globalt sett orsakar resistensen hundratusentals dödsfall årligen. Problemen ökar också i Sverige, där vår moderna sjukvård bygger på att vi har tillgång till effektiv antibiotika. I en framtid utan antibiotika behöver vi förändra våra samhällen i grunden, och hitta nya sätt att resa, bygga, bo, arbeta och umgås. I den tvärvetenskapliga antologin Efter Antibiotika: Om smitta i en ny tid diskuterar forskare hur människans framtid utan antibiotika skulle kunna te sig, med utgångspunkt i frågor som rör medicin, politik, kultur, kommunikation och arkitektur. Bidragen utforskar hur vårt förhållande till antibiotika ser ut idag och diskuterar möjliga vägar till en framtid som präglas av en mer hållbar relation till läkemedel, infektioner och socialt liv.