Effektivitet, bättre - billigare - snabbare (e-
Lägg till önskelistan
Bengt Karlöf (författare)

Effektivitet, bättre - billigare - snabbare e-bok

475 kr
(0)
Effektivitet kan sägas vara nyckeln till all framgångrik verksamhet, och är enligt författaren företagsekonomins saknade kärna. En viktig fråga för alla i ledande ställning inom såväl näringsliv som förvaltning är därför: ”Hur vet du att din verksamhet är effektiv?” Svaret kräver både kunskap och medvetenhet om effektivitetsbegreppet. I boken beskriver och klargör författaren med hjälp av en mängd exempel hur man rent praktiskt arbetar med effektivitet i olika sammanhang. Kravet på effekti...
475 kr
Författare Bengt Karlöf (författare)
Förlag SIS Förlag
Utgiven 3 November 2009
Genrer Ekonomi Och Ledarskap, Fackböcker
Språk Swedish
Format pdf
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789171627728
Effektivitet kan sägas vara nyckeln till all framgångrik verksamhet, och är enligt författaren företagsekonomins saknade kärna. En viktig fråga för alla i ledande ställning inom såväl näringsliv som förvaltning är därför: ”Hur vet du att din verksamhet är effektiv?” Svaret kräver både kunskap och medvetenhet om effektivitetsbegreppet. I boken beskriver och klargör författaren med hjälp av en mängd exempel hur man rent praktiskt arbetar med effektivitet i olika sammanhang. Kravet på effektivitet genomsyrar i dag samhällslivet på ett helt annat sätt än för bara ett par decennier sedan. Budgetrestriktioner inom EU samt åtstramningar, som även drabbar ideella organisationer, fackföreningar m.m., gör att kraven på resultat i olika former i allt högre grad relateras till de resurser som används. Utgångspunkten för existensen av all organiserad verksamhet blir en aktuell fråga – inte bara i företag som har resultaträkningen som synligt bevis på sin effektivitet – utan även i andra delar av samhällslivet.