Det moderna föräldraskapet (e-bok) av Margareta
Lägg till önskelistan
Margareta Bäck-Wiklund (författare)

Det moderna föräldraskapet e-bok

269 kr
(0)
Det moderna förälderns lott är att ständigt reflektera över sig själv. Värderingar hemma och på jobbet olika, kraven från båda håll är alltid stora och kvinna och man förväntas leva jämlik. Nya livsstilar förmedlas av massmedierna och konkurrerar med myter och traditionella uppfattningar om moderskap och faderskap. Och sedan skall förstås barnen få bästa möjliga fostran. I denna komplicerade situation måste vardagen fungera – men hur? Det moderna föräldraskapet beskriver dagens barnfamilj m...
269 kr
Författare Margareta Bäck-Wiklund (författare)
Förlag Natur & Kultur
Utgiven 20 Maj 2019
Längd 245 sidor
Genrer Psykologi Och Pedagogik, Fackböcker
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789127122796
Det moderna förälderns lott är att ständigt reflektera över sig själv. Värderingar hemma och på jobbet olika, kraven från båda håll är alltid stora och kvinna och man förväntas leva jämlik. Nya livsstilar förmedlas av massmedierna och konkurrerar med myter och traditionella uppfattningar om moderskap och faderskap. Och sedan skall förstås barnen få bästa möjliga fostran. I denna komplicerade situation måste vardagen fungera – men hur? Det moderna föräldraskapet beskriver dagens barnfamilj mot bakgrund av det aktuella forskningsläget inom området. Dessutom får vi möta ett trettiotal unga barnfamiljer som författarna följt under mer än två år. Det visat sig bland annat att när det dagliga arbetet ska fördelas inom familjen kommer de traditionella könsrollerna till användning igen – men på nya villkor. Margareta Bäck-Wiklund är Sveriges enda professor i socialt arbete med inriktning på familjepolitik vi Göteborgs universitet. Birgitta Bergsten är fil. Dr i socialt arbete och högskolelektor vid vårdhögskolan i Göteborg.