Det ekonomiska läget – Maj 2016 (e-bok) av Sven
Lägg till önskelistan
Svenskt Näringsliv (författare)

Det ekonomiska läget – Maj 2016 e-bok

Gratis
(0)
Svensk ekonomi växer i god takt – BNP förväntas öka med 3,9 % 2016 och 2,6 % 2017. Exportutvecklingen blir bättre än de senaste åren och även offentlig konsumtion ökar snabbare än normalt. Fortfarande är det dock privat konsumtion som starkast driver svensk tillväxt. Arbetslösheten faller långsamt men ligger fortfarande strax under 7 % vid prognosperiodens slut. Tillväxten i den globala ekonomin ökar 2016 och 2017 men samtidigt finns stora osäkerheter i form av Brexit, oljeprisutvecklingen ...
Gratis
Författare Svenskt Näringsliv (författare)
Utgiven 1 januari 2016
Genrer Skönlitteratur
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789176098202
Svensk ekonomi växer i god takt – BNP förväntas öka med 3,9 % 2016 och 2,6 % 2017. Exportutvecklingen blir bättre än de senaste åren och även offentlig konsumtion ökar snabbare än normalt. Fortfarande är det dock privat konsumtion som starkast driver svensk tillväxt. Arbetslösheten faller långsamt men ligger fortfarande strax under 7 % vid prognosperiodens slut. Tillväxten i den globala ekonomin ökar 2016 och 2017 men samtidigt finns stora osäkerheter i form av Brexit, oljeprisutvecklingen och flyktingkrisen som måste betraktas som nedåtrisker. Sverige har uppenbart strukturella problem som tenderar att hålla tillbaka tillväxten. Matchningsproblemen på arbetsmarknaden tilltar och företagen får svårare att hitta rätt kompetens. En bidragande orsak till detta är den dåligt fungerande bostadsmarknaden. Totalt 61 % av företagen i Svenskt Näringslivs företagarpanel har upplevt rekryteringsproblem det senaste året och av dessa är det 31 % som uppger bostadsbrist som en bidragande orsak. Arbetsmarknaden tenderar också att bli mer tudelad med växande grupper som hamnar helt utanför. Enligt Svenskt Näringslivs beräkningar krävs det 460 000 nya jobb till 2020 för att Sverige skall nå EU:s lägsta arbetslöshet.