Det ekonomiska läget februari 2014 (e-bok) av
Lägg till önskelistan
Svenskt Näringsliv (författare)

Det ekonomiska läget februari 2014 e-bok

Gratis
(0)
I takt med att konjunkturåterhämtningen i den globala ekonomin gradvis stärks, ökar efterfrågan på svensk export successivt under 2014. Ett stigande resursutnyttjande och ökad optimism bland företagen leder även till att investeringstillväxten ökar under 2014. Den svaga ekonomiska tillväxten i Europa innebär dock att exporten utvecklas svagare än vad den normalt gör under en konjunkturuppgång. Svenska exportföretag fortsätter dessutom att tappa marknadsandelar på den globala marknaden. Fören...
Gratis
Författare Svenskt Näringsliv (författare)
Utgiven 1 Januari 2014
Genrer Skönlitteratur
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789176090091
I takt med att konjunkturåterhämtningen i den globala ekonomin gradvis stärks, ökar efterfrågan på svensk export successivt under 2014. Ett stigande resursutnyttjande och ökad optimism bland företagen leder även till att investeringstillväxten ökar under 2014. Den svaga ekonomiska tillväxten i Europa innebär dock att exporten utvecklas svagare än vad den normalt gör under en konjunkturuppgång. Svenska exportföretag fortsätter dessutom att tappa marknadsandelar på den globala marknaden. Föreningen Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige ska återta en tätposition i den internationella välståndsligan. En position som innebär att vi får större möjligheter att ständigt utveckla och förbättra samhället vi lever i. För att uppnå detta behövs en bred intressegemenskap kring värdet av företagande och företagsamhet. Vårt uppdrag är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige ska ha bästa möjliga villkor för att verka och växa. Vi vill att alla ska ha kunskap om vad det innebär och även ha chansen att starta och driva företag. Företagande är ett allmänintresse och inte ett särintresse. Utan framgångsrika företag kan den svenska välfärden inte tryggas eller vidareutvecklas. En välfärd som används för att betala för den skola, vård och omsorg som vi alla i svenska samhället får ta del av.