Den verkliga arbetslöshetens utveckling sedan 1
Lägg till önskelistan
Svenskt Näringsliv (författare)

Den verkliga arbetslöshetens utveckling sedan 1996 e-bok

Gratis
(0)
Flera bilder tecknas av läget på arbetsmarknaden samtidigt som inget enskilt mått ger en heltäckande bild av vad som har hänt på arbetsmarknaden. Svenskt Näringsliv har därför beräknat ett utvidgat arbetslöshetsmått, den verkliga arbetslösheten, för att ge en mer nyanserad bild av utvecklingen på arbetsmarknaden. Slutsatsen blir då att den verkliga arbetslösheten idag är på en av sina lägsta nivåer sedan mitten av 1990-talet. Metoden som vi har använt togs först fram i en SNS-rapport från 20...
Gratis
Författare Svenskt Näringsliv (författare)
Utgiven 8 December 2014
Genrer Samhälle Och Politik, Fackböcker
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789176093658
Flera bilder tecknas av läget på arbetsmarknaden samtidigt som inget enskilt mått ger en heltäckande bild av vad som har hänt på arbetsmarknaden. Svenskt Näringsliv har därför beräknat ett utvidgat arbetslöshetsmått, den verkliga arbetslösheten, för att ge en mer nyanserad bild av utvecklingen på arbetsmarknaden. Slutsatsen blir då att den verkliga arbetslösheten idag är på en av sina lägsta nivåer sedan mitten av 1990-talet. Metoden som vi har använt togs först fram i en SNS-rapport från 2006 av professorerna Lars Ljungqvist och Thomas J. Sargent (som tog emot Ekonomipriset till Alfred Nobels minne år 2011). Svenskt Näringsliv har uppdaterat deras beräkningar fram till 2013. Den verkliga arbetslösheten utgår från att Sveriges historiska sjukskrivningstal motsvarar den normalnivå som orsakas av ren ohälsa. Den andel av de förtidspensionerade och långtidssjukskrivna som överstiger denna nivå inkluderas därför i den dolda arbetslösheten. Även personer med olika former av anställningsstöd läggs till den dolda arbetslösheten. Den verkliga arbetslösheten inkluderar både den vanliga arbetslösheten och den dolda arbetslösheten. Den dolda arbetslösheten ökade stadigt fram till mitten på 2000-talet för att sedan återigen minska. Anmärkningsvärt nog fortsatte den dolda arbetslösheten att minska i oförändrad takt under finans- och skuldkrisen. Den verkliga arbetslösheten nådde sin topp i mitten på 2000-talet och har sedan dess fallit tillbaka. Den verkliga arbetslösheten ligger idag på en av sina lägsta nivåer sedan 1996 när våra beräkningar startar. Resultatet står sig även om långtidssjukskrivna exkluderas från analysen. Istället drivs tillbakagången av den verkliga arbetslösheten av färre förtidspensionärer. Skillnaderna i inflödet till förtidspensioner under de senaste trettio åren verkar heller inte bero på hälsoförändringar. Tvärtom så har förtidspensionärerna haft bättre hälsa under perioderna då förhållandevis många beviljades förtidspension, och vice versa. Länk till SNS-rapport: http://www.sns.se/sites/default/files/kr-2006-rapport.pdf. Föreningen Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige ska återta en tätposition i den internationella välståndsligan. En position som innebär att vi får större möjligheter att ständigt utveckla och förbättra samhället vi lever i. För att uppnå detta behövs en bred intressegemenskap kring värdet av företagande och företagsamhet. Vårt uppdrag är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige ska ha bästa möjliga villkor för att verka och växa. Vi vill att alla ska ha kunskap om vad det innebär och även ha chansen att starta och driva företag. Företagande är ett allmänintresse och inte ett särintresse. Utan framgångsrika företag kan den svenska välfärden inte tryggas eller vidareutvecklas. En välfärd som används för att betala för den skola, vård och omsorg som vi alla i svenska samhället får ta del av.