Den digitala tekniken i förskolan: och skolans
Lägg till önskelistan
Georgios Sarigiannidis (författare)

Den digitala tekniken i förskolan: och skolans tidigare år e-bok

Pris 109 kr
(0)
Denna bok handlar om användandet av digital teknik i förskolan och förskoleklass. Studien i denna bok visar samt tar upp en del olika uppfattningar när det gäller de användningsområden som digital teknik omfattar. Boken riktar sig till alla pedagoger inom förskolan och grundskolan som upplever digital teknik som något främmande, skrämmande och nytt. Syftet var att studera hur åtta verksamma pedagoger i Stockholms kommun uppfattade användandet av digital teknik för att främja barns lärande oc...
E-Bok 109 kr Pris

Bokons kunder har även köpt

Författare Georgios Sarigiannidis (författare)
Förlag Books on Demand
Utgiven 15 Maj 2020
Längd 90 sidor
Genrer Psykologi Och Pedagogik, Fackböcker
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789178519712
Denna bok handlar om användandet av digital teknik i förskolan och förskoleklass. Studien i denna bok visar samt tar upp en del olika uppfattningar när det gäller de användningsområden som digital teknik omfattar. Boken riktar sig till alla pedagoger inom förskolan och grundskolan som upplever digital teknik som något främmande, skrämmande och nytt. Syftet var att studera hur åtta verksamma pedagoger i Stockholms kommun uppfattade användandet av digital teknik för att främja barns lärande och utveckling. Studien i boken är en fenomenografisk studie av kvalitativ ansats. Studien utgick från en fenomenografisk analysmodell där informanternas utsagor transkriberades och analyserades. Detta för att kunna hitta likheter och skillnader om hur studiens pedagoger uppfattade användandet av digital teknik i det pedagogiska arbetet. Denna empiriska undersökning resulterar olika uppfattningar från informanternas sida.