DAGBOK FRÅN UD VOLYM 1 - Högdramatik i UD - Ubå
Lägg till önskelistan
Bo J Theutenberg (författare)

DAGBOK FRÅN UD VOLYM 1 - Högdramatik i UD - Ubåtar, protestnoter och annat (1981-1983) (DAGBOK FRÅN UD #1) e-bok

329 kr
(0)
I egenskap av UD:s Folkrättssakkunnige och ambassadör deltog författaren 1976-1987 i regeringens, försvarets och UD:s krishandläggning. I denna volym 1 av DAGBOK FRÅN UD beskrivs i detalj hur de sovjetiska ubåtskräkningarna 1981 i Karlskrona och 1982 i Hårsfjärden i Stockholms skärgård handlades av Regeringen, Försvaret och UD. Författaren stod med ett ben i Försvaret och med det andra i UD och hade full insyn i båda fälten. I denna bok framkommer många inte tidigare kända detaljer i hanterin...
E-Bok 329 kr
Författare Bo J Theutenberg (författare)
Förlag SILAC
Utgiven 12 Juni 2014
Genrer Biografier, Biografier & Memoarer
Del i serie 1
Språk Swedish
Format pdf
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789198079043
I egenskap av UD:s Folkrättssakkunnige och ambassadör deltog författaren 1976-1987 i regeringens, försvarets och UD:s krishandläggning. I denna volym 1 av DAGBOK FRÅN UD beskrivs i detalj hur de sovjetiska ubåtskräkningarna 1981 i Karlskrona och 1982 i Hårsfjärden i Stockholms skärgård handlades av Regeringen, Försvaret och UD. Författaren stod med ett ben i Försvaret och med det andra i UD och hade full insyn i båda fälten. I denna bok framkommer många inte tidigare kända detaljer i hanteringen av dessa känsliga affärer. Statsminister Olof Palme - som hade tillträtt den 8 oktober 1982 - precis samtidigt med den pågående ubåtsjakten i Hårsfjärden - stod inför dilemmat att å ena sidan skydda Sveriges nationella intressen och å den andra sidan att befrämja de idéer om "Gemensam säkerhet" som den s k Palme-kommissionen samma år 1982 hade framlagt. I detta koncept ingick det kommunistiska Sovjetunionen som en viktig samarbetspartner - samtidigt som Sverige alltså skulle protestera mot de sovjetiska ubåtsintrången i Stockholms skärgård. Detta "gick inte ihop". Författaren beskriver detaljerat dilemmat och vilka konsekvenser dessa motsättningar fick. Denna skildring är den enda existerande av en person som "själv var med" för 30 år sedan samt själv spelade en aktiv roll såväl 1981 som 1982/83. Han skrev de båda protestnoterna 1981 och 1983 till Sovjetunionen. Andra skildringar baseras på andrahandsuppgifter, rykten och hörsägen och har medfört en 30-årig alltmer vidlyftig ubåtsdebatt.