CSR och hållbart företagande Upplaga 3 (e-bok)
Lägg till önskelistan
Hans De Geer (författare), Maria Grafström (författare), Tommy Borglund (författare), Susanne Sweet (författare), Magnus Frostenson (författare), Lin Lerpold (författare), Sara Nordbrand (författare), Emma Sjöström (författare), Karolina Windell (författare)

CSR och hållbart företagande Upplaga 3 e-bok

559 kr
(0)
CSR och hållbart företagande introducerar många perspektiv på företagens sociala ansvar och hållbart företagande, samt hur de olika perspektiven hänger ihop. Resonemangen knyter an till verkliga exempel och fall. Utvecklingen inom CSR har gått snabbt inom både politik och företagande. Fenomen som socialt entreprenörskap, hållbara affärsstrategier och nya finansiella modeller kring hållbarhet har vuxit sig allt starkare. Nytt i denna upplaga är att de globala hållbarhetsmålen diskuteras mer in...
559 kr
Författare Hans De Geer (författare), Maria Grafström (författare), Tommy Borglund (författare), Susanne Sweet (författare), Magnus Frostenson (författare), Lin Lerpold (författare), Sara Nordbrand (författare), Emma Sjöström (författare), Karolina Windell (författare)
Utgiven 4 Januari 2021
Genrer Ekonomi Och Ledarskap, Samhälle Och Politik, Fackböcker
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789152361405
CSR och hållbart företagande introducerar många perspektiv på företagens sociala ansvar och hållbart företagande, samt hur de olika perspektiven hänger ihop. Resonemangen knyter an till verkliga exempel och fall. Utvecklingen inom CSR har gått snabbt inom både politik och företagande. Fenomen som socialt entreprenörskap, hållbara affärsstrategier och nya finansiella modeller kring hållbarhet har vuxit sig allt starkare. Nytt i denna upplaga är att de globala hållbarhetsmålen diskuteras mer ingående och ett helt nytt kapitel har tillkommit som diskuterar begrepp och fenomen kopplade till mångfald och integration. Boken ger både en överblick över de viktigaste koncepten och teorierna samt ett djup kring historiska perspektiv och företagsetiska kopplingar. Teori varvas med exempel från en lång rad företag och organisationer. Boken är uppdelad i tre delar: Den första delen ger en överblick av ämnet, dess bakgrund och framväxt. Den andra delen tar upp företagens och affärsverksamhetens praktik. I den tredje delen lyfts fokus till styrning och strategier för ansvarsfullt och hållbart företagande. Boken samlar några av de mest inflytelserika experterna inom området och används vid ett stort antal universitet och chefsutbildningar i Sverige. CSR och hållbart företagande är skriven av Hans De Geer, Tommy Borglund, Susanne Sweet, samt Magnus Frostenson, Maria Grafström, Lin Lerpold, Sara Nordbrand, Emma Sjöström och Karolina Windell. Författarna har lång erfarenhet av akademisk forskning på CSR- och hållbarhetsområdena.