Bye-Bye Big Bang: Episod/Episode 3 (e-bok) av J
Lägg till önskelistan
Jan Slowak (författare)

Bye-Bye Big Bang: Episod/Episode 3 e-bok

Pris 49 kr
(0)
Stora Smällen-teorin är den rådande teorin om universums ursprung och dess utveckling. Den har utvecklats under hela föra seklet. Dess huvudargument är den så kallad galaxernas flykt. Spektralanalysen av ljuset från galaxer visar att absorptionslinjerna är förskjutna till den röda delen av spektrumet. Utifrån dopplereffekten tolkar man detta som att alla galaxer avlägsnar sig från observatören. Man menar att för i tiden var galaxer närmare varandra. Om man går ännu längre bakåt i tiden inneb...
E-Bok 49 kr Pris

Bokons kunder har även köpt

Författare Jan Slowak (författare)
Förlag Books on Demand
Utgiven 24 Oktober 2014
Genrer Naturvetenskap & Teknik, Fackböcker
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789175691978
Stora Smällen-teorin är den rådande teorin om universums ursprung och dess utveckling. Den har utvecklats under hela föra seklet. Dess huvudargument är den så kallad galaxernas flykt. Spektralanalysen av ljuset från galaxer visar att absorptionslinjerna är förskjutna till den röda delen av spektrumet. Utifrån dopplereffekten tolkar man detta som att alla galaxer avlägsnar sig från observatören. Man menar att för i tiden var galaxer närmare varandra. Om man går ännu längre bakåt i tiden innebär detta att hela universum var komprimerat i en punkt som exploderade. Där har vi stora Smällen. Författaren visar genom analys av befintliga data och mätningar att dessa inte stämmer med Stora Smällens slutsatser. Författarbiografi Jan Slowak är född i Transsylvanien, Rumänien. Han har studerat matematik och data vid universitet Babes-Bolyai i Cluj-Napoca, huvudort i Transsylvanien. Jan är bosatt sedan 1988 i Sverige. Summary of the book Big Bang theory is the prevailing theory about the origin of the universe and its evolution. It has evolved throughout the last century. Its main argument is the so-called galactic escape. The spectral analysis of light from galaxies shows that the absorption is shifted to the red part of the spectrum. Based on the Doppler effect man interpret this to mean that all galaxies recede from the observer. It is said that for a time was the galaxies closer together. If one goes further back in time, this means that the entire universe was compressed into a point that exploded. There we have the Big Bang. The author shows through analysis of existing data and measurements that these do not match with Big Bang conclusions.