Att se och möta individuella behov: Introduktio
Lägg till önskelistan
Sebastian Gabrielsson (författare), Git-Marie Ejneborn Looi (författare)

Att se och möta individuella behov: Introduktion till omvårdnad i psykiatrisk vård och omsorg e-bok

29 kr
(0)
Denna bok förklarar vad ett omvårdnadsperspektiv är och varför det är viktigt i psykiatrisk vård och omsorg. Med ett direkt språk, konkreta exempel och realistiska fallbeskrivningar tydliggörs hur abstrakta begrepp kan omsättas i praktiken. Boken vänder sig till sjuksköterskor i psykiatriska verksamheter och studenter på sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammet. Den är också relevant för andra yrkesgrupper som i sitt arbete möter personer med psykisk ohälsa, och för studenter och ...
E-Bok 29 kr
Författare Sebastian Gabrielsson (författare), Git-Marie Ejneborn Looi (författare)
Förlag Books on Demand
Utgiven 7 April 2017
Genrer Familj & Hälsa, Hälsa, Livsstil, Fritid
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789175696560
Denna bok förklarar vad ett omvårdnadsperspektiv är och varför det är viktigt i psykiatrisk vård och omsorg. Med ett direkt språk, konkreta exempel och realistiska fallbeskrivningar tydliggörs hur abstrakta begrepp kan omsättas i praktiken. Boken vänder sig till sjuksköterskor i psykiatriska verksamheter och studenter på sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammet. Den är också relevant för andra yrkesgrupper som i sitt arbete möter personer med psykisk ohälsa, och för studenter och elever i vård- och omsorgsutbildningar på alla nivåer Förhoppningen är att inspirera till reflektion och vidare läsning. Innehållet motsvarar i stort det nätbaserade reflektionsunderlag med samma namn som finns fritt tillgängligt och används i utbildningar och kompetensutvecklande insatser. För teoretisk fördjupning, kritik och vidareutveckling av de tankegångar som introduceras hänvisas till författarnas respektive avhandlingar. Sebastian Gabrielsson har arbetat som sjuksköterska i akut psykiatrisk vård och undervisat på sjuksköterskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammen. 2015 disputerade han med en avhandling om psykiatrisk slutenvård ur professionella vårdares perspektiv. Han är specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård och fil.dr i omvårdnad. Git-Marie Ejneborn Looi arbetade som skötare i olika psykiatriska verksamheter innan hon utbildade sig till sjuksköterska och började arbeta med omvårdnadsutveckling och undervisning på sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen. Hon disputerade 2015 med en avhandling om alternativ till tvång i psykiatrisk vård. Git-Marie är specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård och fil.dr i omvårdnad.