Aktieutdelningar 2014 (e-bok) av  Svenskt Närin
Lägg till önskelistan
Svenskt Näringsliv (författare)

Aktieutdelningar 2014 e-bok

Gratis
(0)
Alla bidrar vi till den svenska välfärden genom de resurser vi skapar och genom de skatter vi betalar. Det gäller också företagen och företagens aktieägare. De resurser vi behöver för att upprätthålla vår välfärd skapas av företagen och deras anställda med hjälp bland annat av det kapital som tillhandahålls av aktieägarna. Att döma av den svenska debatten skulle man ibland kunna tro att aktieägarna inte har någon del i resursskapandet. Det är viktigt att inte glömma bort att också företagens...
E-Bok Gratis
Författare Svenskt Näringsliv (författare)
Genrer Samhälle Och Politik, Fackböcker
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789176091449
Alla bidrar vi till den svenska välfärden genom de resurser vi skapar och genom de skatter vi betalar. Det gäller också företagen och företagens aktieägare. De resurser vi behöver för att upprätthålla vår välfärd skapas av företagen och deras anställda med hjälp bland annat av det kapital som tillhandahålls av aktieägarna. Att döma av den svenska debatten skulle man ibland kunna tro att aktieägarna inte har någon del i resursskapandet. Det är viktigt att inte glömma bort att också företagens ägare bidrar på flera olika sätt. Utöver att företagen betalar skatt till det allmänna på sina vinster går också en betydande andel av de aktieutdelningar företagen ger sina ägare till välfärden i form av skatt, utdelning till pensionsförvaltare och investeringar i nya företag och jobb. För att de företag som skapar resurserna skall kunna investera i nya produkter, nya marknader och anställa fler, måste de kunna attrahera aktieägare som tillhandahåller riskvilligt ägarkapital. Det är avgörande för företagens långsiktiga utveckling och överlevnad. För att attrahera kapitalet måste avkastningen också kunna konkurrera med alternativa placeringar. Avkastningen består av såväl värdeökning som årlig aktieutdelning. Föreningen Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige ska återta en tätposition i den internationella välståndsligan. En position som innebär att vi får större möjligheter att ständigt utveckla och förbättra samhället vi lever i. För att uppnå detta behövs en bred intressegemenskap kring värdet av företagande och företagsamhet. Vårt uppdrag är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige ska ha bästa möjliga villkor för att verka och växa. Vi vill att alla ska ha kunskap om vad det innebär och även ha chansen att starta och driva företag. Företagande är ett allmänintresse och inte ett särintresse. Utan framgångsrika företag kan den svenska välfärden inte tryggas eller vidareutvecklas. En välfärd som används för att betala för den skola, vård och omsorg som vi alla i svenska samhället får ta del av.