Afhandling om den Philosophiska Constructionen
Lägg till önskelistan
Benjamin Höijer (författare)

Afhandling om den Philosophiska Constructionen e-bok

Gratis
(0)
”Ibland alla Vetenskaper gifves, efter en allmän öfverenstämmelse hos alla, som känna dem, ingen, icke en gång Logiken undantagen, som kan berömma sig af en så fullkomlig Visshet eller åtmindstone den evidents, som Mathematiken.” Så inleds första avdelningen av Benjamin Höijers Afhandling om den Philosophiska Constructionen, där Höjer argumenterar mot Kants tankegångar kring hur en konstruktion av begreppen endast skulle vara möjlig inom matematiken. Benjamin Höijers Afhandling om den Philos...
Gratis
Författare Benjamin Höijer (författare)
Utgiven 1 Januari 1799
Längd 195 sidor
Genrer Skönlitteratur
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789176094136
”Ibland alla Vetenskaper gifves, efter en allmän öfverenstämmelse hos alla, som känna dem, ingen, icke en gång Logiken undantagen, som kan berömma sig af en så fullkomlig Visshet eller åtmindstone den evidents, som Mathematiken.” Så inleds första avdelningen av Benjamin Höijers Afhandling om den Philosophiska Constructionen, där Höjer argumenterar mot Kants tankegångar kring hur en konstruktion av begreppen endast skulle vara möjlig inom matematiken. Benjamin Höijers Afhandling om den Philosophiska Constructionen utgavs första gången 1799 och är en del av Litteraturbankens utbud av svenska klassiker – och mindre kända verk. Litteraturbankens böcker i epub-format är bara en del av det som finns på litteraturbanken.se. Där finner du ett tusental skönlitterära klassiker och andra verk ur vår kulturskatt. Där finns också introduktioner och presentationer som leder dig på nya spår genom litteraturen. Allt fritt tillgängligt för alla intresserade på: http://litteraturbanken.se Libris-id förlaga: 2405311 BENJAMIN HÖIJER (1767–1812) var tongivande i sin samtids radikala studentrörelse och ledande inom den så kallade Juntan, till vars krets räknades bland andra Hans Järta och Gustaf Abraham Silfverstolpe. Som filosof sysselsatte han sig med människans frihet. En av huvudsatserna i hans tänkande – ”Läran om friheten är nyckeln till all filosofi.” – gjorde honom därvid, i sin av den franska revolutionen omskakade samtid, till en misstänkt, farlig, rent av omöjlig gestalt, och hans yrkesverksamma år kom att präglas av armod och vedermödor. Trots detta arbetade Höijer envetet och publicerade ett flertal filosofiska essäer och avhandlingar, bland vilka kan nämnas Om anledningen, Hufvudinnehållet och de sednare Framstegen och Förbättringarna af den Critiska Philosophien (1795–97) och Afhandling om den Philosophiska Constructionen (1799); den senare översattes till tyska och recenserades i uppskattande ordalag av Schelling. Bland dem som bevistade hans föreläsningar märks Livijn, Geijer, Palmbl