IMPAKT - om skatter för ägarledda företag - stu
Lägg till önskelistan
Björn Forssén (författare)

IMPAKT - om skatter för ägarledda företag - studiematerial e-bok

185 kr
(0)
IMPAKT om skatter för ägarledda företag – studiematerial är, som titeln anger, ett studiematerial. Det utgår från andra böcker av författaren, där denne har utvecklat IMPAKT-konceptet som ett pedagogiskt verktyg i sin undervisning i skatterätt vid universitet och högskola.   IMPAKT står för: inkomstskatt (I), mervärdesskatt (M), punktskatt (P), arbetsgivaravgifter (A), källskatt (K) och tull (T). Det bildar ett enkelt kom-ihåg-ord, så att studenter och andra som vill sätta sig in i skattefr...
185 kr
Författare Björn Forssén (författare)
Förlag Melker Förlag
Utgiven 3 December 2018
Genrer Ekonomi Och Ledarskap, Juridik, Fackböcker
Språk Swedish
Format pdf
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789176152799
IMPAKT om skatter för ägarledda företag – studiematerial är, som titeln anger, ett studiematerial. Det utgår från andra böcker av författaren, där denne har utvecklat IMPAKT-konceptet som ett pedagogiskt verktyg i sin undervisning i skatterätt vid universitet och högskola.   IMPAKT står för: inkomstskatt (I), mervärdesskatt (M), punktskatt (P), arbetsgivaravgifter (A), källskatt (K) och tull (T). Det bildar ett enkelt kom-ihåg-ord, så att studenter och andra som vill sätta sig in i skattefrågor får en överblick avseende huvuddelen av de skatter och avgifter som ingår i det svenska skattesystemet och som en företagare kommer i kontakt med. Detta studiematerialet innehåller frågor om olika skattesituationer i ägarledda företag med avseende på företagets ägarnivå respektive dess verksamhetsnivå, varvid olika företagsformer berörs.   I studiematerialet sätts fokus på I, M och A, dvs. I för inkomstskatt, M för mervärdesskatt (moms) och A för kategorin socialavgifter (arbetsgivaravgifter och egenavgifter) och särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster. Genom kom-ihåg-ordet IMPAKT ska företagaren ha just ett stöd för att komma ihåg att det kan finnas mer än I, M och A att beakta beträffande skatter och avgifter i ett företag. Denne kan med hjälp av studiematerialet lösa många frågor i företagets vardag angående skatter och avgifter samt underlätta bedömningen av när det är dags att rådfråga expertis   De företagsformer som behandlas är i första hand enskild näringsidkare/”enskild firma” (dvs. företag som drivs av en fysisk person), aktiebolag och handelsbolag (eller kommanditbolag). Med stöd av studiematerialet ska företagaren kunna undvika många fallgropar. Framför allt gäller det situationer som hade kunnat planeras bort redan vid starten av verksamheten. Det gäller just val av företagsform, men också ansvarsfrågor och annat. Därför passar studiematerialet som ett verktyg inte bara för studenter som läser skatterätt, utan också för rådgivare på bank och hos kreditgivare och starta-eget-organisationer samt för redovisningskonsulter, revisorer och advokater och andra jurister. Dessa rådgivare kan med hjälp av studiematerialet sannolikt bättre ge råd som gör att företagaren inte hamnar i situationen där denne måste ställa sig frågan: Varför tänkte jag inte på detta från början?   Info om bl.a. denna bok av författaren finns på Pedagogiskt Forum Skatt (PFS), se www.forssen.com   Björn Forssén är juris doktor och ledamot av Sveriges advokatsamfund samt medlem i Sveriges Läromedelsförfattares Förbund