14 punkter för bättre konkurrensutsättning (e-b
Lägg till önskelistan
Svenskt Näringsliv (författare)

14 punkter för bättre konkurrensutsättning e-bok

Pris Gratis
(0)
Vad småföretagen önskar att politiker och upphandlare alltid tänker på vid offentlig upphandling och pengasystem. Att småföretagens villkor är gynnsamma är viktigt för att företagande i Sverige ska kunna växa. Offentlig sektor är en viktig kund för många småföretag. Därför är det av stor betydelse hur process och dialog hanteras vid offentliga upphandlingar och när så kallade penga- eller valfrihetssystem utformas. Denna skrift är framtagen av Svenskt Näringslivs SME-kommittés arbetsgrupp ...
E-Bok Gratis Pris

Bokons kunder har även köpt

Författare Svenskt Näringsliv (författare)
Utgiven 1 Januari 2012
Genrer Ekonomi Och Ledarskap, Fackböcker
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789174377712
Vad småföretagen önskar att politiker och upphandlare alltid tänker på vid offentlig upphandling och pengasystem. Att småföretagens villkor är gynnsamma är viktigt för att företagande i Sverige ska kunna växa. Offentlig sektor är en viktig kund för många småföretag. Därför är det av stor betydelse hur process och dialog hanteras vid offentliga upphandlingar och när så kallade penga- eller valfrihetssystem utformas. Denna skrift är framtagen av Svenskt Näringslivs SME-kommittés arbetsgrupp för konkurrens och handlar om hur processen vid konkurrensutsättning kan förbättras. Föreningen Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige ska återta en tätposition i den internationella välståndsligan. En position som innebär att vi får större möjligheter att ständigt utveckla och förbättra samhället vi lever i. För att uppnå detta behövs en bred intressegemenskap kring värdet av företagande och företagsamhet. Vårt uppdrag är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige ska ha bästa möjliga villkor för att verka och växa. Vi vill att alla ska ha kunskap om vad det innebär och även ha chansen att starta och driva företag. Företagande är ett allmänintresse och inte ett särintresse. Utan framgångsrika företag kan den svenska välfärden inte tryggas eller vidareutvecklas. En välfärd som används för att betala för den skola, vård och omsorg som vi alla i svenska samhället får ta del av.