Studentlitteratur

Visa mig endast

Blogga, tvittra och fejsbucka

Jenny Forsberg 205 kr
Läs mer
Önska

Skrivråd för statsvetare

Marika Sanne 109 kr
Läs mer
Önska

Den svenska tjänstesektorn

Henrik Jordahl, Per Skedinger 359 kr
Läs mer
Önska

Genus och det akademiska skrivandets former

Annelie Bränström Öhman (red.) 119 kr
Läs mer
Önska

Företagsekonomisk metodlära

Björn Bjerke, Ingeman Arbnor 315 kr
Läs mer
Önska

Ätstörningar

Bengt Eriksson, Göran Carlsson 209 kr
Läs mer
Önska

Att fånga nätet: kvalitativa metoder för Internetforskning

Malin Sveningsson, Mia Lövheim, Magnus Bergquist 199 kr
Läs mer
Önska

Historiebruk

Peter Aronsson 225 kr
Läs mer
Önska

Didactica Magna - Stora undervisningsläran

Johan Amos Comenius 219 kr
Läs mer
Önska

Ungdomar i övergångsåldern

Rose-Marie Ahlgren, Ulla Arnell Gustafsson, Katrin Goldstein-Kyaga, Britta Jonsson 159 kr
Läs mer
Önska

Grundläggande försäkringsskydd vid sjukdom och arbetsskada

Anna Eriksson, Marcus Radetzki 285 kr
Läs mer
Önska

Organisationer emellan: om förhandlingar, makt och handlingsutrymme

Roine Johansson 195 kr
Läs mer
Önska

Programmering för internet

Dag Kihlman 265 kr
Läs mer
Önska

Forskares frihet: Om makt och moral

Birgitta Forsman 175 kr
Läs mer
Önska

Familj och kön: etnologiska perspektiv

Birgitta Meurling (red.) 155 kr
Läs mer
Önska

God kommunal hushållning måste man arbeta för

Hans Knutsson, Ola Mattisson, Ulf Ramberg, Torbjörn Tagesson 169 kr
Läs mer
Önska

Skräck som fiktion och underhållning

Yvonne Leffler 139 kr
Läs mer
Önska

Barns språkliga dagar

Jan Einarsson 169 kr
Läs mer
Önska

Samling i förskolan

Lena Rubinstein Reich 159 kr
Läs mer
Önska

Kunskapssamhällets marknad

Markus Idvall 165 kr
Läs mer
Önska

Illusion eller verklighet?

Lena Abrahamsson, Anna Jansson, Bengt Sandkull, Eira Andersson, Per Odenrick, Nadja Sörgärde 225 kr
Läs mer
Önska

Immateriella tjänster

Jacob Hesser 225 kr
Läs mer
Önska

Kunskap och betyg

Göran Linde 155 kr
Läs mer
Önska

Det goda lärandet: En antologi om liberal arts education

Anders Burman, Patrik Mehrens 259 kr
Läs mer
Önska

Rättsfilosofins historia i huvuddrag

Tore Strömberg 175 kr
Läs mer
Önska

Vägen från latinet

Ingmar Söhrman 229 kr
Läs mer
Önska

Är religion en mänsklig rättighet?

Hans Ingvar Roth 225 kr
Läs mer
Önska

Människa och miljö - med praktisk vägledning för projekt

Christel Persson 315 kr
Läs mer
Önska

Undervisningens röda tråd

Jörgen Dimenäs 235 kr
Läs mer
Önska

Didaktik: perspektiv och problem

Carl Anders Säfström (red.) 159 kr
Läs mer
Önska