Studentlitteratur

Visa mig endast

Språklig variation och förändring

Eva Sundgren 179 kr
Läs mer
Önska

Abstrakt algebra

Per-Anders Svensson 419 kr
Läs mer
Önska

Externredovisningens grunder

Pär Falkman 209 kr
Läs mer
Önska

Med uppdrag att växa - Om ansvarsfullt företagande

Anders Dahlvig 149 kr
Läs mer
Önska Smakprov

Utanförskapets pris

Nima Sanandaji, Anders Wadeskog, Ingvar Nilsson, Lena Hök 159 kr
Läs mer
Önska

Fånga vardagen: ett tvärvetenskapligt perspektiv

Kajsa Ellegård (red.) 139 kr
Läs mer
Önska

Sociala problem och socialpolitik i massmedier

Helena Blomberg (red.) 225 kr
Läs mer
Önska

Så bildas orden: Handbok i ordbildning

Birger Liljestrand 149 kr
Läs mer
Önska

Experimentell och tillämpad socialpsykologi

Per Eisele 215 kr
Läs mer
Önska

Fiktiva förebilder: reflektioner kring filmhjältar som ledare

Rolf Solli, Björn Rombach 239 kr
Läs mer
Önska

Komparativ metod: förståelse genom jämförelse

Thomas Denk 175 kr
Läs mer
Önska

Ord

Gunlög Josefsson 205 kr
Läs mer
Önska

Introduktion till intern redovisning

Ingvar Karlsson 145 kr
Läs mer
Önska

Statistiska metoder för beteendevetenskap och medicin

Dariush Araï 235 kr
Läs mer
Önska

Det moderna genombrottets dramer. Fem analyser.

Yvonne Leffler (red.) 209 kr
Läs mer
Önska

Internationell makroekonomi

Claes-Håkan Gustafson 99 kr
Läs mer
Önska

Grundad teori

Jan Hartman 145 kr
Läs mer
Önska

Perspektiv på polisetik

Rolf Granér, Maria Knutsson 215 kr
Läs mer
Önska

Kom igång med HTML

Alexander Hellström, Pär Hagberg 259 kr
Läs mer
Önska

Metoder för brukstextanalys

Lennart Hellspong 205 kr
Läs mer
Önska

Rättsekonomi

Christian Dahlman, David Reidhav, Marcus Glader 215 kr
Läs mer
Önska

Repetitionskurs i fysik: en förberedelse till högskolestudier

George Adie, Lars Gislén, Tomas Wahnström 175 kr
Läs mer
Önska

Hispanoamérica desde la alteridad

Juan Carlos Piñeyro 235 kr
Läs mer
Önska

Livet som berättelse: studier i levnadshistoriska intervjuer

Alf Arvidsson 125 kr
Läs mer
Önska

Teaterns tecken

Sven-Åke Heed 159 kr
Läs mer
Önska

Populärlitteratur: de populära genrernas estetik och historia

Anders Öhman 209 kr
Läs mer
Önska

Miljöterapi

Anders Hagqvist 205 kr
Läs mer
Önska

Grundläggande makroteori

Hans Larsson 255 kr
Läs mer
Önska

Från svenska till franska: kontrastiv lexikologi i praktiken

Elisabeth Tegelberg 189 kr
Läs mer
Önska

Att förstå lärgemenskaper och mötesplatser

Göran Larsson, Gunnar Gillberg, Mats Heide, Ola Berge, Annita Fjuk, Jimmy Jaldemark, Ola Lindberg, Mona Nilsen, Anders D Olofsson 205 kr
Läs mer
Önska