PS-kustannus

Visa mig endast

Työ leipälajina : Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet

Saija Mauno, Taru Feldt, Ulla Kinnunen 205 kr
Läs mer
Önska

Näin aivot oppivat

Minna Huotilainen 245 kr
Läs mer
Önska

Laaja-alainen erityisopetus yläkoulussa

Tiina Vitka 215 kr
Läs mer
Önska

Oman oppimisen kapteeni

Juho Norrena 215 kr
Läs mer
Önska

Positiivinen pedagogiikka ja nuorten hyvinvointi

Eliisa Leskisenoja, Erja Sandberg 215 kr
Läs mer
Önska

Pienryhmäohjaajan opas

Leena Ståhlberg 215 kr
Läs mer
Önska

Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1 : Metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle

Raine Valli 245 kr
Läs mer
Önska

Motivaatio ja oppiminen

Katariina Salmela-Aro 215 kr
Läs mer
Önska

Monikulttuurinen ohjaus- ja neuvontatyö

Vesa Korhonen, Sauli Puukari 255 kr
Läs mer
Önska

Kuusi askelta tunnetaitajaksi : Emotionaalisen osaamisen kehittämismalli opettajalle

Mirjam Virtanen 215 kr
Läs mer
Önska

Ohjaus ja erityisopetus oppijoiden tukena

Sauli Puukari, Kristiina Lappalainen, Matti Kuorelahti 215 kr
Läs mer
Önska

Psyykkinen vahvuus : Mielen taitojen harjoituskirja

Jarmo Liukkonen 215 kr
Läs mer
Önska

Iloa ja ihmettelyä : Ympäristökasvatus varhaislapsuudessa

Mari Parikka-Nihti, Liisa Suomela 219 kr
Läs mer
Önska

Sosiaalityö ja teoria

Anneli Pohjola, Tarja Pösö, Mikko Mäntysaari 215 kr
Läs mer
Önska

Koulukiusaamiseen puuttuminen : Kohti tehokkaita toimintamalleja

Christina Salmivalli 195 kr
Läs mer
Önska

Opettajan didaktiikka

Pertti Kansanen, Martti Hellström, Riitta Jyrhämä, Kari Uusikylä 249 kr
Läs mer
Önska

Näin rakennat monialaisia oppimiskokonaisuuksia

Hannele Cantell 225 kr
Läs mer
Önska

Ympäristöoppia opettamaan

Kalle Juuti 205 kr
Läs mer
Önska

Kasvatussosiologia

Risto Rinne, Ari Antikainen, Leena Koski 249 kr
Läs mer
Önska

Tykkää työstä : Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet

Anne Mäkikangas, Saija Mauno, Taru Feldt 235 kr
Läs mer
Önska

Palkitseminen ihmisten johtamisessa

Anu Hakonen, Minna Nylander 249 kr
Läs mer
Önska

Psyykkinen hyvinvointi ja oppiminen

Annarilla Ahtola 205 kr
Läs mer
Önska

Ihmisen psykologinen kehitys

Jari-Erik Nurmi, Timo Ahonen, Heikki Lyytinen, Paula Lyytinen, Lea Pulkkinen, Isto Ruoppila 249 kr
Läs mer
Önska

Onnellisuuksien oivaltaja : Mitä tiede kertoo onnesta?

Markku Ojanen 215 kr
Läs mer
Önska

Sytytä lukukipinä : Pedagogisia keinoja lukuinnon herättelyyn

Juli-Anna Aerila, Merja Kauppinen 219 kr
Läs mer
Önska

27 tutkitusti toimivaa tapaa opettaa

David Mitchell 245 kr
Läs mer
Önska

Pienet lapset ja kiusaamisen ehkäisy

Laura Repo 225 kr
Läs mer
Önska

Rakenna oppiva ryhmä : Pedagogisen viihtymisen käsikirja

Rauno Haapaniemi, Liisa Raina 215 kr
Läs mer
Önska

Tutki ja kehitä

Hanna Vilkka 245 kr
Läs mer
Önska

Matikkanälkä

Laura Tuohilampi 215 kr
Läs mer
Önska