WIFL - Work In Fake Life 2.0 - Din guide till d
Lägg till önskelistan
Cathrin Frisemo (författare)

WIFL - Work In Fake Life 2.0 - Din guide till det digitala arbetslivet e-bok

125 kr
(0)
Din guide till det Digitala Arbetslivet … Är en utblick i Cyberspace för att få en inblick i det omfattande och nya digitala arbetslivet. Livet utanför Cyberspace, ”verkligheten”, kallas ofta IRL (In Real Life) och vid ett tillfälle slog det mig: är då Cyberspace IFL (In Fake Life)? Så då blir det Work In Fake Life (WIFL). Arbetslivet IFL och IRL kommer framöver att vara helt integrerat vilket det redan är för dem som är födda på 1990-talet och framåt. Vi lever och deltar alla just nu i den s...
125 kr
Författare Cathrin Frisemo (författare), Curt Frisemo (annat), Wivi-Anne Bengtsson (illustratör), Fotograf Serny Serny (annat), Pixabay Pixabay (illustratör)
Förlag CreativtFri
Utgiven 1 Augusti 2015
Genrer Ekonomi Och Ledarskap, It & Teknologi, Media & Kommunikation, Samhälle Och Politik, Fackböcker
Språk Swedish
Format pdf
Kopieringsskydd Adobe DRM
ISBN 9789197890748
Din guide till det Digitala Arbetslivet … Är en utblick i Cyberspace för att få en inblick i det omfattande och nya digitala arbetslivet. Livet utanför Cyberspace, ”verkligheten”, kallas ofta IRL (In Real Life) och vid ett tillfälle slog det mig: är då Cyberspace IFL (In Fake Life)? Så då blir det Work In Fake Life (WIFL). Arbetslivet IFL och IRL kommer framöver att vara helt integrerat vilket det redan är för dem som är födda på 1990-talet och framåt. Vi lever och deltar alla just nu i den största förändring i arbetslivet sedan den industriella revolutionen och det påverkar arbetsorganisationen, arbetsmarknaden och arbetshälsan. Affärsmodellerna ser annorlunda ut, ledarskapet och organisationerna förändras utifrån det. Kraven på deltagarna på arbetsmarknaden förändras och det krävs att man är självgående, driftig, tar ansvar och levererar. Ett återkommande uttalande hos flera av de 22 personer som intervjuats i boken är att ”tidigare gick man till jobbet, nu är jobbet något man gör”. Den ökande stressnivån är ur arbetshälsoaspekten det som måste hanteras genom att vara uppkopplad men också nedkopplad för att vara avkopplad för återhämtning. Livet i IFL och utvecklingen av det digitala (arbets)livet förbättrar och förenklar vår totala tillvaro. Författaren är uppvuxen i en IBM-familj, bott i Silicon Valley och har själv arbetat inom datorvärlden. Hon har även en bakgrund från att arbeta med arbetslivets villkor fokus på arbetshälsa och ledarskap- och arbetsorganisation.Examensarbetet i Preventiv Medicin/Hälsopromotion vid Karolinska Institutet handlade om “Hälsofrämjande insatser som en del i privat sjukvårdsförsäkring – en studie på medelstora IT-företag”, och landade i en anställning på Arbetslivsinstitutet. Där jobbade hon med att ta fram exempel på hälsofrämjande arbetsplatser i Sverige åt det EU-finansierade nätverket European Network for Work place HealthPromotion (ENWHP) . I ett av uppdragen i sitt företag tog hon fram riktlinjerna för projektet “Det skånska nätverket för ökad hälsa på det skånska arbetsplatserna” och tog sedan rollen som projektsamordnare. Det var ett nätverk av nätverk; 27 nätverk i 24 skånska kommuner med ca 250 arbetsplatser,både privata och offentliga. Projektägare var Region Skåne, Försäkringskassan Skåne, Arbetslivsinstitutet Syd och Kommunförbundet i Skåne. Fokus låg på ledarskapets – och arbetsorganisationens betydelse för en hälsofrämjande arbetsplats. Författarskap i kombination med entreprenörskap och som som debattör möter du henne i föreläsningar, artiklar mm och i olika nätverk, IFL som IRL. Mer information om författaren och digitala arbetslivet finns på bloggen www.wifl.se och på www.cathrinfrisemo.com