Värna instegsjobben (e-bok) av Svenskt Näringsl
Lägg till önskelistan
Svenskt Näringsliv (författare)

Värna instegsjobben e-bok

Pris Gratis
(0)
I branscher som detaljhandeln och hotell- och restaurangnäringen är andelen unga bland personalen omkring dubbelt så stor som i de flesta övriga branscher. Med höjda ingångslöner riskerar många av instegsjobben i dessa branscher att försvinna. Det är branscher där arbetsgivarna anställer även den som saknar erfarenhet. För ungdomar och oerfarna innebär det att det är branscher som är tillgängliga och som kan erbjuda både fotfäste och vidareutveckling, i branschen eller på arbetsmarknaden i öv...
E-Bok Gratis Pris

Bokons kunder har även köpt

Författare Svenskt Näringsliv (författare)
Utgiven 1 Januari 2012
Genrer Samhälle Och Politik, Fackböcker
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789174378245
I branscher som detaljhandeln och hotell- och restaurangnäringen är andelen unga bland personalen omkring dubbelt så stor som i de flesta övriga branscher. Med höjda ingångslöner riskerar många av instegsjobben i dessa branscher att försvinna. Det är branscher där arbetsgivarna anställer även den som saknar erfarenhet. För ungdomar och oerfarna innebär det att det är branscher som är tillgängliga och som kan erbjuda både fotfäste och vidareutveckling, i branschen eller på arbetsmarknaden i övrigt. För att tydliggöra detta har vi i denna rapport följt inkomstutvecklingen för ungdomar som 1999 jobbade i tre olika servicebranscher och jämfört dem med ungdomar som var arbetslösa under samma period. Resultaten är tydliga. De som jobbade i någon av de tre privata servicebranscherna under 1999 hade 20-30 procent högre förvärvsinkomster 10 år senare jämfört med dem som var arbetslösa under 1999. De som har ett instegsjobb får alltså en god utveckling av sina inkomster. Den erfarenhet och kompetens som ungdomarna får genom att arbeta är värdefull många år framöver. Föreningen Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige ska återta en tätposition i den internationella välståndsligan. En position som innebär att vi får större möjligheter att ständigt utveckla och förbättra samhället vi lever i. För att uppnå detta behövs en bred intressegemenskap kring värdet av företagande och företagsamhet. Vårt uppdrag är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige ska ha bästa möjliga villkor för att verka och växa. Vi vill att alla ska ha kunskap om vad det innebär och även ha chansen att starta och driva företag. Företagande är ett allmänintresse och inte ett särintresse. Utan framgångsrika företag kan den svenska välfärden inte tryggas eller vidareutvecklas. En välfärd som används för att betala för den skola, vård och omsorg som vi alla i svenska samhället får ta del av.