Vägen till social hållbarhet (e-bok) av Nima Sa
Lägg till önskelistan
Nima Sanandaji (författare), Lena Hök (författare)

Vägen till social hållbarhet e-bok

195 kr
(0)
Den här boken vänder sig till dig som vill veta mer om hur det är möjligt att skapa ett socialt hållbart Sverige. Den är baserad på erfarenheter och kunskaper från 30 år av forskning och förebyggande sociala insatser stöttade av Skandias stiftelse Idéer för livet. Boken är en källa till inspiration och insikter om hur arbetet med social hållbarhet kan anpassas till den verklighet som? Sverige står inför de närmaste åren. Boken beskriver ingående Sveriges sociala utmaningar och ger förslag på...
195 kr
Författare Nima Sanandaji (författare), Lena Hök (författare)
Utgiven 1 December 2017
Genrer Ekonomi Och Ledarskap, Fackböcker
Språk Swedish
Format pdf
Kopieringsskydd Adobe DRM
ISBN 9789144124889
Den här boken vänder sig till dig som vill veta mer om hur det är möjligt att skapa ett socialt hållbart Sverige. Den är baserad på erfarenheter och kunskaper från 30 år av forskning och förebyggande sociala insatser stöttade av Skandias stiftelse Idéer för livet. Boken är en källa till inspiration och insikter om hur arbetet med social hållbarhet kan anpassas till den verklighet som? Sverige står inför de närmaste åren. Boken beskriver ingående Sveriges sociala utmaningar och ger förslag på möjliga lösningar. Dessutom får du ta del av exempel på sociala insatser vars evidensstudier visar att det är möjligt för insatser att både leverera önskad nytta för deltagare och att vara samhällsekonomiskt lönsamma. Boken är uppdelad i fem kapitel som fördjupar sig i trender och aspekter som är viktiga att ha förståelse för och kunskap om för att lyckas skapa ett ?socialt hållbart samhälle: 1. Att agera tidigt – en smart affär, ?2. Att stå utanför kunskapssamhället, 3. Marginaliseringens?geografiska dimension befästs, 4. Psykisk ohälsa bland unga, ?5. Välfärden är reaktiv snarare än förebyggande. Skandia Idéer för livets mål är att skapa ett samhälle med bättre hälsa och ökad trygghet. Det genom att i rollen som innovativ katalysator arbeta långsiktigt med förebyggande sociala insatser riktade mot barn och unga. Skandia Idéer för livet bildades 1987.Sedan dess har Idéer för livet stöttat viktig forskning, utvecklat metodverktyg och gett stipendier till omkring ?4??000 lokala projekt runt om i Sverige. Social hållbarhet påverkar inte bara dagens medborgare, utan även framtida generationers liv. Boken vill inspirera till dialoger och samarbeten med syftet att bidra till social hållbarhet. E-boken baseras på den tryckta utgåvan från 2017