Tvångsvård vid missbruk (e-bok) av Vera Segraeu
Lägg till önskelistan
Vera Segraeus (författare), Arne Gerdner (författare), Bodil Grahn (författare), Ewa Gustafsson (författare), Anita Helgesson (författare), Ulla Holm (författare), Magnus Israelsson (författare), Björn Sallmén (författare)

Tvångsvård vid missbruk e-bok

245 kr
(0)
Att tvingas till vård mot sin vilja på grund av ett pågående missbruk är ett allvarligt ingrepp i den enskildes fri- och rättigheter. De verksamheter som kommer i kontakt med personer med missbruk har ett stort ansvar att tillämpa lagen på ett sådant sätt att den enskildes rättssäkerhet inte åsidosätts. Under den tid som den omhändertagne är under vård och behandling bör personal och arbetsledare utöva sitt professionella kunnande för att öka klientens möjligheter till en förbättrad social si...
245 kr
Författare Vera Segraeus (medförfattare), Vera Segraeus (författare), Jan Arlebrink (redaktör), Marianne Larsson Lindahl (redaktör), Arne Gerdner (medförfattare), Arne Gerdner (författare), Bodil Grahn (författare), Bodil Grahn (medförfattare), Ewa Gustafsson (författare), Ewa Gustafsson (medförfattare), Anita Helgesson (medförfattare), Anita Helgesson (författare), Ulla Holm (författare), Ulla Holm (medförfattare), Magnus Israelsson (författare), Magnus Israelsson (medförfattare), Björn Sallmén (författare), Björn Sallmén (medförfattare)
Utgiven 26 januari 2015
Genrer Familj & Hälsa, Hälsa, Livsstil, Fritid
Språk Swedish
Format pdf
Kopieringsskydd Adobe DRM
ISBN 9789144108438
Att tvingas till vård mot sin vilja på grund av ett pågående missbruk är ett allvarligt ingrepp i den enskildes fri- och rättigheter. De verksamheter som kommer i kontakt med personer med missbruk har ett stort ansvar att tillämpa lagen på ett sådant sätt att den enskildes rättssäkerhet inte åsidosätts. Under den tid som den omhändertagne är under vård och behandling bör personal och arbetsledare utöva sitt professionella kunnande för att öka klientens möjligheter till en förbättrad social situation och minskat missbruk. Grunden till ett professionellt handlande ligger i att tillföra kunskap om samtliga delar i tvångsvården, från den grundläggande lagstiftningen och tillämpningen av denna, till personalens förhållningssätt samt utfall av vetenskapliga studier. Alla dessa frågor tas upp och redogörs för i denna bok. Tvångsvård vid missbruk. LVM i teori och praktik kan användas som underlag för kvalitetsdiskussioner inom tvångsvården av missbrukare och som kursbok inom social-, beteende- och vårdvetenskapliga samt juridiska utbildningar. E-boken baseras på den tryckta utgåvan från 2005.