Svenska för invandrare - brygga eller gräns? (e
Lägg till önskelistan
Marie Carlson (författare)

Svenska för invandrare - brygga eller gräns? e-bok

205 kr
(0)
Undervisningen i Svenska för invandrare, SFI, har på senare år fått symbolisera integrationspolitikens misslyckande – inte minst i mediadebatten. Men hur ses verksamheten av dem som själva ingår i den? Och vilken bild av Sverige är det som framträder i undervisningen? Dessa frågor är utgångspunkt för denna bok om SFI-utbildning. Författaren ger en tankeväckande analys av begrepp som ofta används i diskussionen: ord som integration, invandrare, elev, tradition, modernitet, jämställdhet, med...
205 kr
Författare Marie Carlson (författare)
Utgiven 1 Juni 2015
Genrer Psykologi Och Pedagogik, Fackböcker
Språk Swedish
Format pdf
Kopieringsskydd Adobe DRM
ISBN 9789144024950
Undervisningen i Svenska för invandrare, SFI, har på senare år fått symbolisera integrationspolitikens misslyckande – inte minst i mediadebatten. Men hur ses verksamheten av dem som själva ingår i den? Och vilken bild av Sverige är det som framträder i undervisningen? Dessa frågor är utgångspunkt för denna bok om SFI-utbildning. Författaren ger en tankeväckande analys av begrepp som ofta används i diskussionen: ord som integration, invandrare, elev, tradition, modernitet, jämställdhet, medbestämmande och demokrati. ”Det svenska” som norm är påtagligt. Och hur språkliga uttryck, kategoriseringar och idéer påverkar vårt sätt att tänka om kunskap och lärande. Styrdokument och läromedel har kritiskt granskats, liksom hur SFI samspelar med omgivande institutioner och med samhällsutvecklingen. Kursdeltagare och utbildare berättar hur de tänker och resonerar om SFI-utbildningen. Boken, en något nedkortad version av Marie Carlsons doktorsavhandling, riktar sig till alla som är intresserade av språk, utbildning och etnicitetsfrågor. Den kan användas inom grund- och forskarutbildning på universitet- och högskolor liksom i fortbildning för olika yrkesgrupper.