Svensk kemiindustri (e-bok) av Lars-Arne Sjöber
Lägg till önskelistan
Lars-Arne Sjöberg (författare)

Svensk kemiindustri e-bok

59 kr
(0)
Svensk kemiindustri genomgår en ständig förändring. På ägarsidan uppstår nya grupperingar, strukturrationaliseringarna fortsätter, processerna förfinas (av ekonomiska, råvarumässiga och miljömässiga skäl) osv. I denna upplaga har uppgifter om de kemiska processerna och produktionsvolymer o dyl. redovisats kortfattat eftersom förändringar ständigt pågår. Volym- och kapacitetsuppgifter är medtagna i första hand för att ge en uppfattning och storleksordningen och visa på utvecklingstendenser. ...
59 kr
Författare Lars-Arne Sjöberg (författare)
Förlag Books on Demand
Utgiven 4 Januari 2021
Längd 183 sidor
Genrer
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789180070386
Svensk kemiindustri genomgår en ständig förändring. På ägarsidan uppstår nya grupperingar, strukturrationaliseringarna fortsätter, processerna förfinas (av ekonomiska, råvarumässiga och miljömässiga skäl) osv. I denna upplaga har uppgifter om de kemiska processerna och produktionsvolymer o dyl. redovisats kortfattat eftersom förändringar ständigt pågår. Volym- och kapacitetsuppgifter är medtagna i första hand för att ge en uppfattning och storleksordningen och visa på utvecklingstendenser. Böcker av detta slag blir aldrig färdiga utan måste ständigt vara föremål för revidering. Fabrikerna och processerna utvecklas ganska långsamt. Däremot är ägarsituationerna under ständig förändring. Företag slås ihop, köps upp och en del läggs ner. Därför finns en risk att företagsuppgifter i denna bok är inaktuella.