StorNickes barn (e-bok) av Rana Forsgren
Lägg till önskelistan
Rana Forsgren (författare)

StorNickes barn e-bok

125 kr
(0)
Med facit i hand så visar StorNickes barn upp hemligheter i vårt släkte, som egentligen inte alls var några hemligheter på den tiden. Det var helt enkelt den tidens sätt att leva och överleva, och där fanns ingen tanke på att något av det skulle vara fel. Det var bara en tillvaro som byggdes med stor möda och användes för tiden. Att byta barn mellan varandra var många gånger så pass normalt, att det närmast skulle ses som onormalt att alls ifrågasätta saken. Om någon nödhjälp överhuvudtaget s...
125 kr
Författare Rana Forsgren (författare)
Förlag Nina Linder
Utgiven 30 September 2019
Längd 91 sidor
Genrer Annan Skönlitteratur, Skönlitteratur
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789178192748
Med facit i hand så visar StorNickes barn upp hemligheter i vårt släkte, som egentligen inte alls var några hemligheter på den tiden. Det var helt enkelt den tidens sätt att leva och överleva, och där fanns ingen tanke på att något av det skulle vara fel. Det var bara en tillvaro som byggdes med stor möda och användes för tiden. Att byta barn mellan varandra var många gånger så pass normalt, att det närmast skulle ses som onormalt att alls ifrågasätta saken. Om någon nödhjälp överhuvudtaget sändes till Norrland, så fördelades endast den hjälpen över dem som mest troligt skulle överleva och kunna återbetala den. Att den välbärgade storbonden fick nödhjälp medan de riktigt fattiga inte fick någon hjälp alls, var helt enkelt den tidens anda. De fattiga fick skylla sig själva, och skulle inte skämmas bort var det sagt. Försöken att bryta ny mark och skapa sig ett bättre liv i Sverige, blev för Henrik Jonsson och Lars Hansson från Savolax, Finland, endast ännu mera slit, armod och slutligen död. Det blev en resa från Finlands sämre dagar rakt in i Sveriges dåtida ”dyrtid”, ”svårtid”, ”oår”, ”svältår”,” missväxtår”, ”hungerår” och ”ett satans år”. De flesta ur släkten blev ändå kvar i Sverige, om de inte dog vill säga. Medan andra emigrerade till bland annat Amerika. Med tanke på att 1800-talets Sverige, och speciellt då den norra delen, var ett land där stora delar av befolkningen var utfattigt och levde i fullständig misär, så är det knappast särskilt märkligt? Vår släkt med både kända och okända personer, har jag på mitt sätt fogat till den kända svenska historien. Jag har låtit en lite grå massa visa vad som varit och vad man levt i. Vad man lyckats överleva eller kanske tvärtom, inte överlevde. Blod hade runnit över landet långt tidigare, bara i ett annat namn och i en annan form. De boende hade tillbett honom som en Gud, men Raedie var fjällets demon från underjorden och skulle aldrig bli något annat. Så hade han trängts tillbaka och fått bida sin tid under jord och sten. Ända till den dag att en Herse av Komsa manat fjället, och bett om fjällblod. Och Raedie gav Hersen Komsa det han ville ha, medan han själv dräpte och söndrade bland människor under tiden. Men nu i en annan skepnad och med andra hjälpare. Han hade samlat dem och gömt dem i vatten, och han kallade dem skiftare.