Spjälorna i buren (e-bok) av Kristina Boréus, U
Lägg till önskelistan
Kristina Boréus (författare), Ulf Mörkenstam (författare)

Spjälorna i buren e-bok

185 kr
(0)
Svenskt arbetsliv är inte jämlikt: infödda tjänar mer än invandrade och män tjänar mer än kvinnor. Arbetsmarknaden är segregerad med en större andel av kvinnor än män och av invandrade än infödda i de monotona och lågt betalda arbetena. Det finns mycket forskning om ojämlikhet på aggregerad nivå men färre studier av hur ojämlikhet ter sig för enskilda människor och hur den uppkommer och fortlever på enskilda arbetsplatser. I denna studie analyseras jämlikhet och ojämlikhet på en vanlig svens...
185 kr
Författare Kristina Boréus (författare), Ulf Mörkenstam (författare)
Utgiven 14 december 2016
Genrer Samhälle Och Politik, Fackböcker
Språk Swedish
Format pdf
Kopieringsskydd Adobe DRM
ISBN 9789144119427
Svenskt arbetsliv är inte jämlikt: infödda tjänar mer än invandrade och män tjänar mer än kvinnor. Arbetsmarknaden är segregerad med en större andel av kvinnor än män och av invandrade än infödda i de monotona och lågt betalda arbetena. Det finns mycket forskning om ojämlikhet på aggregerad nivå men färre studier av hur ojämlikhet ter sig för enskilda människor och hur den uppkommer och fortlever på enskilda arbetsplatser. I denna studie analyseras jämlikhet och ojämlikhet på en vanlig svensk arbetsplats. Arbetsplatsen visar sig präglas av löneojämlikhet och segregering, som så många andra svenska arbetsplatser. Studien fördjupar frågan om varför ojämlikheten består, trots att alla på arbetsplatsen säger sig vara för jämlikhet.Handlar det om att vissa är mer otrygga än andra och har mindre möjligheter till inflytande och hur hänger detta i så fall ihop med annan ojämlikhet? Spelar diskurser roll – till exempel hur man talar om ”invandrare” och ”svenskar” vid kaffebordet, eller vilka uppgifter som anses lämpliga för kvinnor respektive män? Boken är av intresse för studenter och forskare i statsvetenskap,sociologi och socialt arbete, andra arbetslivsrelaterade ämnen samt IMER-utbildningar. Den vänder sig också till andra som är intresserade av jämlikhetens förutsättningar, diskriminering i arbetslivet samt metoder för att studera sådana frågor.