Spegelblänk (e-bok) av Bengt Söderhäll
Lägg till önskelistan
Bengt Söderhäll (författare)

Spegelblänk e-bok

105 kr
(0)
Dikterna i Spegelblänk handlade från början om några namngivna unga älskande ur mytologins värld, men huvudpersonerna ville inte ha det så, utan tog namnen Hon och Han, eftersom de menar att de aldrig funnits annat än som namn. De önskar bli fyllda av läsares benämnande. Dikterna har kommit till under en lång tidsperiod, men de började samlas under en vistelse i Aten 2008 och när de blivit samlade stals de hösten 2009 och återskapades därefter från allehanda utkast och dagboksanteckningar. ...
105 kr
Författare Bengt Söderhäll (författare)
Förlag Beijbom Books
Utgiven 22 september 2011
Genrer Lyrik, Skönlitteratur
Språk Swedish
Format pdf
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789186581152
Dikterna i Spegelblänk handlade från början om några namngivna unga älskande ur mytologins värld, men huvudpersonerna ville inte ha det så, utan tog namnen Hon och Han, eftersom de menar att de aldrig funnits annat än som namn. De önskar bli fyllda av läsares benämnande. Dikterna har kommit till under en lång tidsperiod, men de började samlas under en vistelse i Aten 2008 och när de blivit samlade stals de hösten 2009 och återskapades därefter från allehanda utkast och dagboksanteckningar. Spegelblänk är en av fem diktsamlingar med underrubriken Poetiska återspeglingar som kommer ut samtidigt (Beijbom Books 22 september 2011). Samlingarna är skrivna, eller intonerade, i såväl olika tonarter som tillstånd: Spegelblänk – sordo (dämpat, dovt) i B-moll.