Så får vi fler och billigare hyresrätter (e-bok
Lägg till önskelistan
Gunnar Ivarson (författare), Rolf Jonsson (författare), Gunnar du Rietz (författare), Nils-Eric Sandberg (författare)

Så får vi fler och billigare hyresrätter e-bok

195 kr
(0)
Så får vi fler och billigare hyresrätter Det finns för få hyresrätter i Sverige och de som byggs blir för dyra för att ungdomar eller vanliga inkomsttagare ska råd med dem. Det behövs därför åtgärder som ser till att det såväl byggs mer – men också att hyran blir lägre. Den här boken har kommit till stånd genom att en av Sveriges största byggentreprenörer har engagerat sig. Vad skulle kunna göras utifrån en byggares horisont för att sänka produktionskostnaderna i alla led - och vilka förändr...
195 kr
Författare Gunnar Ivarson (författare), Rolf Jonsson (författare), Gunnar du Rietz (författare), Nils-Eric Sandberg (författare)
Utgiven 17 mars 2015
Genrer Samhälle Och Politik, Fackböcker
Språk Swedish
Format pdf
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789188033031
Så får vi fler och billigare hyresrätter Det finns för få hyresrätter i Sverige och de som byggs blir för dyra för att ungdomar eller vanliga inkomsttagare ska råd med dem. Det behövs därför åtgärder som ser till att det såväl byggs mer – men också att hyran blir lägre. Den här boken har kommit till stånd genom att en av Sveriges största byggentreprenörer har engagerat sig. Vad skulle kunna göras utifrån en byggares horisont för att sänka produktionskostnaderna i alla led - och vilka förändringar krävs av staten, kommunerna och regionerna?    Boken har skrivits av fyra olika författare och unik då den prissätter delkostnaderna i en byggprocess och beräknar vilka effekter olika kostnadssänkande besparingar skulle kunna få och hur mycket som byggandet av hyresrätter skulle öka och vilka effekter det skulle ge statsfinansiellt och samhällsekonomiskt. I boken görs beräkningar som visar att: Produktionskostnaderna skulle kunna sänkas med 19 % Hyran beräknas kunna sänkas med 12 % Detta skulle få som effekt att det byggdes ytterligare 20 000 hyresrätter om året Det skulle öka BNP med 1% Förslaget skulle ge ett positivt bidrag till statskassan på ca 10 miljarder kronor årligen och en samhällsekonomisk tillväxteffekt av 10- 20 miljarder kronor årligen Boken vänder sig till alla politiker och tjänstemän som ansvarar för eller engagerar sig i byggandet av bostäder och till en samhällsintresserad allmänhet.  Författare: Gunnar Ivarson, Rolf Jonsson, Gunnar Du Rietz och Nils-Eric Sandberg  Byggentreprenören Gunnar Ivarson är initiativtagare till utredningen och den har kommit till stånd tack vare anslag från Gunnar Ivarsons Stiftelse för hållbart Samhällsbyggande.