Så bildas orden: Handbok i ordbildning (e-bok)
Lägg till önskelistan
Birger Liljestrand (författare)

Så bildas orden: Handbok i ordbildning e-bok

149 kr
(0)
Orden speglar världen. Med "världen" menas inte bara den konkreta verkligheten utan också våra erfarenheter av och attityder till den. Men världen förändras gradvis och då behöver vi nya ord för att beskriva den. De nya orden lånar vi in eller skapar av ord och delar av ord som redan finns i språket. De viktigaste teknikerna att bilda nya ord är sammansättning, avledning och förkortning. Den här boken beskriver hur nya ord bildas. Den är en kraftigt omarbetad version av en tidigare upplaga ...
149 kr
Författare Birger Liljestrand (författare)
Utgiven 16 Januari 2009
Genrer Språk & Ordböcker, Fackböcker
Språk Swedish
Format pdf
Kopieringsskydd Adobe DRM
ISBN 9789144050423
Orden speglar världen. Med "världen" menas inte bara den konkreta verkligheten utan också våra erfarenheter av och attityder till den. Men världen förändras gradvis och då behöver vi nya ord för att beskriva den. De nya orden lånar vi in eller skapar av ord och delar av ord som redan finns i språket. De viktigaste teknikerna att bilda nya ord är sammansättning, avledning och förkortning. Den här boken beskriver hur nya ord bildas. Den är en kraftigt omarbetad version av en tidigare upplaga - nya avsnitt har tillkommit och nya ord ges som exempel. Boken har som främsta målgrupp studerande i ämnet svenska på högskolenivå men den är också lämplig att använda vid fortbildning av lärare i svenska.