Projektets paradoxer (e-bok) av Diana Mulinari,
Lägg till önskelistan
Diana Mulinari (författare), Jan Magnusson (författare), Claes Levin (författare), Anna Meeuwisse (författare), Ann Boklund (författare), Tore Bränneberg (författare), Hans-Edvard Roos (författare), Kerstin Sahlin (författare), Carina Sjöholm (författare)

Projektets paradoxer e-bok

225 kr
(1)
Det mesta som hittills skrivits om projekt har varit direkt knutet till specifika verksamheter. I denna bok redogörs för mer generella problem och frågor som rör projekt. Författarna redovisar olika sätt att analysera och förstå projekt och reflekterar över fenomenet som begrepp och arbetsform. Några av de teman som diskuteras är kvinnoprojekt och feminism, utvärderarens interaktion med projektdeltagarna samt hur deltagarnas kunskapssyn och verklighetsbild inverkar på projektets planer och fö...
225 kr
Författare Diana Mulinari (författare), Jan Magnusson (författare), Claes Levin (författare), Anna Meeuwisse (författare), Ann Boklund (författare), Tore Bränneberg (författare), Hans-Edvard Roos (författare), Kerstin Sahlin (författare), Carina Sjöholm (författare), Ingrid Sahlin (redaktör)
Utgiven 7 April 2010
Genrer Samhälle Och Politik, Fackböcker
Språk Swedish
Format pdf
Kopieringsskydd Adobe DRM
ISBN 9789144064024
Det mesta som hittills skrivits om projekt har varit direkt knutet till specifika verksamheter. I denna bok redogörs för mer generella problem och frågor som rör projekt. Författarna redovisar olika sätt att analysera och förstå projekt och reflekterar över fenomenet som begrepp och arbetsform. Några av de teman som diskuteras är kvinnoprojekt och feminism, utvärderarens interaktion med projektdeltagarna samt hur deltagarnas kunskapssyn och verklighetsbild inverkar på projektets planer och förlopp. Andra frågor som behandlas är projektens funktioner för deltagarna, varför projekt ofta upprepas trots att de misslyckats och varför det kan vara svårt att styra stora projekt. Boken är resultatet av ett samarbete mellan forskare från olika universitetsdiscipliner - socialt arbete, företagsekonomi, sociologi och etnologi. Den vänder sig till studerande på högskolenivå, utvärderare och andra som i sin verksamhet konfronteras med projektarbete eller intresserar sig för projekt som fenomen i organisationer och samhällsliv. E-boken baseras på den tryckta utgåvan från 1996.