Perspektiv på polisetik (e-bok) av Rolf Granér,
Lägg till önskelistan
Rolf Granér (författare), Maria Knutsson (författare)

Perspektiv på polisetik e-bok

215 kr
(0)
Perspektiv på polisetik består av en serie artiklar som på olika sätt bidrar till den pågående diskussionen om etik i polisens verksamhet. Boken tar avstamp i en diskussion om polisens samhällsuppdrag och hur detta kommer till uttryck i organisationskultur, grupprocesser och enskilda polisers ställningstaganden. Vilka moraliska värden ligger till grund för polisarbetets innehåll? Hur kan kan moralfilosofiska redskap komma till användning i det dagliga arbetet? Speciella avsnitt ägnas åt vå...
215 kr
Författare Rolf Granér (författare), Maria Knutsson (författare)
Utgiven 3 Oktober 2008
Genrer Psykologi Och Pedagogik, Samhälle Och Politik, Fackböcker
Språk Swedish
Format pdf
Kopieringsskydd Adobe DRM
ISBN 9789144028125
Perspektiv på polisetik består av en serie artiklar som på olika sätt bidrar till den pågående diskussionen om etik i polisens verksamhet. Boken tar avstamp i en diskussion om polisens samhällsuppdrag och hur detta kommer till uttryck i organisationskultur, grupprocesser och enskilda polisers ställningstaganden. Vilka moraliska värden ligger till grund för polisarbetets innehåll? Hur kan kan moralfilosofiska redskap komma till användning i det dagliga arbetet? Speciella avsnitt ägnas åt våld, våldsanvändning och ondska. Boken har vuxit fram i nära samarbete med polisens etikhandledare. Den vänder sig till verksamma inom polisorganisationen men även till dem som har intresse av yrkesetik inom andra verksamheter.