Organisationsteori - Moderna och klassiska pers
Lägg till önskelistan
Bengt Abrahamsson (författare)

Organisationsteori - Moderna och klassiska perspektiv e-bok

145 kr
(0)
Organisationsteorin omfattar tre stora och viktiga problemområden. För det första frågan om hur organisationen kan göras effektiv. För det andra frågan om hur den kan göras representativ. I skärningspunkten mellan effektivitets- och representativitetskraven uppstår ett nytt problemområde: problemen med administrativa apparater som går sina egna vägar och successivt blir allt mindre representativa för sina uppdragsgivare. Detta är byråkratiproblemet. Organisationsteori inleds med en diskussi...
145 kr
Författare Bengt Abrahamsson (författare)
Utgiven 6 Oktober 2009
Genrer Ekonomi Och Ledarskap, Samhälle Och Politik, Fackböcker
Språk Swedish
Format pdf
Kopieringsskydd Adobe DRM
ISBN 9789144034829
Organisationsteorin omfattar tre stora och viktiga problemområden. För det första frågan om hur organisationen kan göras effektiv. För det andra frågan om hur den kan göras representativ. I skärningspunkten mellan effektivitets- och representativitetskraven uppstår ett nytt problemområde: problemen med administrativa apparater som går sina egna vägar och successivt blir allt mindre representativa för sina uppdragsgivare. Detta är byråkratiproblemet. Organisationsteori inleds med en diskussion av byråkratibegreppet. Här presenteras också bl a Marx’ och Webers byråkratiuppfattningar.    Effektivitetsproblemen behandlas inom ramen för administrationsteorin. Ett par avslutande kapitel behandlar frågan om organisationers inre logik samt makt- och representativitetsproblem. Boken vänder sig till samhällsvetare, ekonomer, jurister och alla andra som är intresserade av hur organisationer uppkommer, styrs och utvecklas.