Organisationskultur och ledning (e-bok) av Mats
Lägg till önskelistan
Mats Alvesson (författare)

Organisationskultur och ledning e-bok

305 kr
(0)
Organisationskultur är ett svårt område. Den här boken vill bidra till ett mer sensitivt och reflekterande synsätt på organisation och ledarskap. Att försöka tolka kulturen är ett av de bästa sätten att förstå aspekter som rör företag och andra organisationer, men det är ett sätt vars potential endast till en mindre del utnyttjats. Organisationskultur och ledning är en bred och delvis kritisk introduktion till området. Ett syfte är att visa kulturperspektivets användbarhet inom ett brett spe...
E-Bok 305 kr
Författare Mats Alvesson (författare)
Förlag Liber
Utgiven 23 November 2018
Genrer Ekonomi Och Ledarskap, Fackböcker
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789147130108
Organisationskultur är ett svårt område. Den här boken vill bidra till ett mer sensitivt och reflekterande synsätt på organisation och ledarskap. Att försöka tolka kulturen är ett av de bästa sätten att förstå aspekter som rör företag och andra organisationer, men det är ett sätt vars potential endast till en mindre del utnyttjats. Organisationskultur och ledning är en bred och delvis kritisk introduktion till området. Ett syfte är att visa kulturperspektivets användbarhet inom ett brett spektrum av organisations-, lednings- och arbetslivsfält. Det är således mer än särskilda "företagskulturer" som behandlas. Författaren summerar en omfattande forskning kring organisationskultur och presenterar även nya idéer kring metaforer, ledarskap, makt, kön och förändringar i organisationer utifrån olika kulturperspektiv. Genomgående presenteras praktiska exempel på hur kulturtänkande kan användas i och appliceras på organisationsteori och i lednings- och organisationssammanhang. Boken är tolkande och reflekterande och fokuserar på att läsaren ska lära sig hantera komplexa situationer och förstå organisationskultur. Denna tredje upplaga är kraftigt omarbetad och innehåller bl.a. nya kapitel och avsnitt om identitet i organisationer och om värdegrunder. Sagt om boken "Mats Alvessons bok avviker på ett befriande sätt från den rad av tvärsäkra och ytliga managementböcker som kommer allt tätare. Mats ger en allsidig och sunt kritisk genomgång av företagskultur och förutsättningarna för att leda med hjälp av en medvetet skapad företagskultur. På så sätt ges läsaren en möjlighet att både förstå, bilda sig en egen uppfattning och framförallt, bädda för ett mer genomtänkt förändringsarbete i den egna organisationen." Jörgen Hansson, konsult och författare Om författarna Professor Mats Alvesson är organisations- och ledningsforskare vid Lunds universitet samt vid University of Queensland, Australien. Han har utgivit ett trettiotal böcker om ledning, organisation och kvalitativ metod, bl.a. Ledarskap och Förändringsarbete i organisationer (båda Liber, med Stefan Sveningsson) och The Triumph of Emptiness (Oxford University Press). Han är en av Sveriges mest citerade samhällsvetare och bidrar också till samhällsdebatten.