Offshorefällan - undvik att planera för katastr
Lägg till önskelistan
Oscar Svensson (författare), Mikael Dahlberg (författare)

Offshorefällan - undvik att planera för katastrof e-bok

109 kr
(0)
Den ökande globaliseringen påverkar inte bara den tillverkande industrin utan även tjänstesektorn. Höga kostnader och bristen på välutbildade personer inom IT-sektorn gör att många företag undersöker möjligheten att lägga delar av sin utvecklingsverksamhet i lågkostnadsländer. Fenomenet kallas offshoring och anses vara framtiden för IT-projekt, men i takt med att företeelsen växer så växer även problemen. Uppgifter om att 36% av projekten är misslyckanden berättigar vissa frågor; frågor vars ...
109 kr
Författare Oscar Svensson (författare), Mikael Dahlberg (författare)
Förlag Pocky
Utgiven 28 Oktober 2010
Genrer Ekonomi Och Ledarskap, Fackböcker
Språk Swedish
Format pdf
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789185011568
Den ökande globaliseringen påverkar inte bara den tillverkande industrin utan även tjänstesektorn. Höga kostnader och bristen på välutbildade personer inom IT-sektorn gör att många företag undersöker möjligheten att lägga delar av sin utvecklingsverksamhet i lågkostnadsländer. Fenomenet kallas offshoring och anses vara framtiden för IT-projekt, men i takt med att företeelsen växer så växer även problemen. Uppgifter om att 36% av projekten är misslyckanden berättigar vissa frågor; frågor vars svar inte ryms inom ramarna för traditionell företagsekonomi. Vilka faktorer, specifika för offshoring, gör att misslyckandegraden är större än bruklig och går de att mäta och styra innan projektstart? I studien höjs blicken över ekonomiska termer och den besparingsiver som oftast är drivande vid offshoring. Faktorer som kulturella skillnader, interaktionsintensitet, interaktionsdistans och språklig förståelse kvantifieras och relateras till ett projekts möjlighet att lyckas. Målet är att ge läsaren ett förhållningssätt samt ett verktyg som kan komplettera befintliga metoder för projektplanering utan att generera redundanta bedömningar av det icke-offshorespecifika. Genom att använda en kombination av enkät och intervjuer för att analysera en mängd svenska företag som bedrivit IT-offshore eller nearshoreverksamhet har såväl en djup förståelse som en kvantifiering av de upplevda problemen möjliggjorts. Enligt studien har de flesta organisationer som beslutar om en offshore- eller nearshore-satsning kostnadseffektivitet som främsta skäl. Få anger i efterhand att satsningen inneburit kostnadsbesparingar i den storleksordning som planerats – i synnerhet då det satsats på lösningar baserade i avlägsna länder. Ett misslyckande grundläggs enligt studien ofta tidigt, trots att de faktorer som ligger till grund för misslyckandet var tillgängliga och mätbara innan projektstart. Resultatet av studien är en Balanced Scorecard-influerad mät- och styrmodell som genom att förslå konkreta åtgärder strävar efter att i ett projektuppstartsskede eliminera de problemkällor som rapporterats från dem som deltog i studien. Offshorefällan är baserad på en uppsats skriven av Mikael Dahlberg och Oscar Svensson vid Stockholms Universitets Executive MBA program under våren 2008. Handledare för uppsatsen, som omfattar 15 högskolepoäng, var Matti Skoog som är Universitetslektor vid Företagsekonomiska Institutionen.