Neurologi: fallbeskrivningar (e-bok) av Bengt H
Lägg till önskelistan
Bengt Hindfelt (författare)

Neurologi: fallbeskrivningar e-bok

265 kr
(0)
Boken är med få undantag baserad på autentiska patienter med neurologisk sjukdom. Författaren vill med boken belysa den kliniska neurologins betydelse. Många av frågorna har varit tentamensfrågor där författaren velat testa studenternas förmåga att tolka en sjukhistoria och sätta samman denna information med undersökningsfynden för att nå fram till skadans lokalisation och mest sannolika patologi/patofysiologi. Författaren har samlat fallbeskrivningar som täcker en betydande del av varda...
265 kr
Författare Bengt Hindfelt (författare)
Utgiven 16 Januari 2009
Genrer Familj & Hälsa, Hälsa, Livsstil, Fritid
Språk Swedish
Format pdf
Kopieringsskydd Adobe DRM
ISBN 9789144050454
Boken är med få undantag baserad på autentiska patienter med neurologisk sjukdom. Författaren vill med boken belysa den kliniska neurologins betydelse. Många av frågorna har varit tentamensfrågor där författaren velat testa studenternas förmåga att tolka en sjukhistoria och sätta samman denna information med undersökningsfynden för att nå fram till skadans lokalisation och mest sannolika patologi/patofysiologi. Författaren har samlat fallbeskrivningar som täcker en betydande del av vardagsneurologin. Till varje fallbeskrivning följer relevanta frågor, som läsaren förväntas besvara. Som hjälp till självhjälp har fogats kommentarer, ett slags facit. Boken riktar sig i första hand till läkarstuderande. Fallbeskrivningarna kan också vara av värde för läkare som inte har neurologisk specialistkompetens, men som har att handlägga patienter med neurologisk sjukdom.