Momsreform i Sverige (e-bok) av Björn Forssén
Lägg till önskelistan
Björn Forssén (författare)

Momsreform i Sverige e-bok

419 kr
(0)
I Momsreform i Sverige: Förslag till ändrade mervärdesskatteregler nationellt och på EU-nivå föreslås ändringar av mervärdesskattelagen (1994:200), ML, och av vissa EU-regler. Boken baseras på:   -          Momsrullan Andra upplagan (2016); -          Ord och kontext i EU-skatterätten: En analys av svensk moms i ett law and language-perspektiv (2016); -          Skatt- och betalningsskyldighet för moms i enkla bolag och partrederier Tredje upplagan (2015); och -          Skatteförfarande...
419 kr
Författare Björn Forssén (författare)
Förlag Melker Förlag
Utgiven 1 november 2016
Genrer Ekonomi Och Ledarskap, Juridik, Fackböcker
Språk Swedish
Format pdf
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789176152195
I Momsreform i Sverige: Förslag till ändrade mervärdesskatteregler nationellt och på EU-nivå föreslås ändringar av mervärdesskattelagen (1994:200), ML, och av vissa EU-regler. Boken baseras på:   -          Momsrullan Andra upplagan (2016); -          Ord och kontext i EU-skatterätten: En analys av svensk moms i ett law and language-perspektiv (2016); -          Skatt- och betalningsskyldighet för moms i enkla bolag och partrederier Tredje upplagan (2015); och -          Skatteförfarandepraktikan – med straff- och europarättsliga aspekter (2015).   Boken berör främst de materiella reglerna om rättigheter och skyldigheter i ML och i viss mån formella regler, redovisningsregler och förfaranderegler om mervärdesskatt (moms). Utifrån erfarenheterna från nämnda böcker anges dels vilka regler som bör ändras, för att ML ska överensstämma med mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG), dels vilka förändringar som bör ske av mervärdesskattedirektivet etc., för att momsreglerna ska bli tydligare.   Regeringen har tillsatt en särskild utredare som senast den 1 april 2019 ska genomföra en författningsteknisk översyn av mervärdesskattelagstiftningen och föreslå en ny mervärdesskattelag. En sådan översyn av ML kan juris doktor Björn Forssén anses redan ha genomfört i nämnda böcker, och med denna bok sammanfattar han de viktigaste ändringarna som bör genomföras för att göra ML konform med i första hand EU:s mervärdesskattedirektiv. Dessutom lämnas i denna bok, till skillnad från vad som kan förstås med den av Regeringen avsedda översynen, förslag om vissa ändringar på EU-nivå. Det är nödvändigt för att mervärdesskattelagstiftningen ska bli förutsebar och effektiv över tid.   En tanke med boken är också att ge praktiker en struktur för att argumentera kring rättsfrågor om moms med beaktande av såväl det nationella regelverket, ML, som det EU-rättsliga regelverket, dvs. i första hand mervärdesskattedirektivet.   Info om bl.a. denna och ovan nämnda böcker finns på Pedagogiskt Forum Skatt (PFS), se www.forssen.com