MENINGEN MED LIVET  Etik och moral i vårt globa
Lägg till önskelistan
Mats Hagner (författare)

MENINGEN MED LIVET Etik och moral i vårt globala samhälle Ett program för ett nytt politiskt parti (I stället för Gud #2) e-bok

5 kr
(0)
Ett samhälle fungerar bra om de flesta kan enas om en grundläggande idé om vad meningen med livet är. Etik, moral och juridik kan då bygga på en sådan idé. Den idé som presenteras här har fördelen, dels av att vara lätt att förstå, dels av att inte vara knuten till något övernaturligt. Vi människor behöver ordningsregler för att känna trygghet och för att kunna leva i harmoni med andra som följer samma regler. Vi måste få tydligt besked om vad dessa regler innebär och få veta vad som sker om ...
5 kr
Författare Mats Hagner (författare)
Utgiven 23 augusti 2018
Genrer Samhälle Och Politik, Fackböcker
Del i serie 2
Språk Swedish
Format pdf
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789198478525
Ett samhälle fungerar bra om de flesta kan enas om en grundläggande idé om vad meningen med livet är. Etik, moral och juridik kan då bygga på en sådan idé. Den idé som presenteras här har fördelen, dels av att vara lätt att förstå, dels av att inte vara knuten till något övernaturligt. Vi människor behöver ordningsregler för att känna trygghet och för att kunna leva i harmoni med andra som följer samma regler. Vi måste få tydligt besked om vad dessa regler innebär och få veta vad som sker om vi inte iakttar dessa regler. Vi måste vara mycket tydliga i detta avseende mot varandra och mot nyanlända. Vi människor bör nöja oss med att meningen med våra liv handlar om att bevara vår djurart i så gott skick som möjligt. Eftersom vi är ett flockdjur som inte kan fortleva utan stöd av andra i flocken, innebär det att vi personligen skall utbilda oss och bete oss så att flocken överlever på bästa sätt. Det lyckas man med om man försöker vara kunnig, snäll och hjälpsam mot alla i hela världen. Oavsett om man tror på att någon typ av gud existerar eller inte, bör tanken om flockens bästa kunna accepteras av alla och utgöra basen för samhällets juridik. Vi bör inte kosta på oss att dalta med dem som vägrar att bidra till flockens välmående.