Livet... på gott och ont (e-bok) av Carola Samu
Lägg till önskelistan
Carola Samuelsson (författare)

Livet... på gott och ont e-bok

59 kr
(0)
LIVET…  PÅ GOTT OCH ONT är en banbrytande bok som handlar om livets fram- och baksidor, som belyser livets komplexa, men ofrånkomliga motsatsförhållanden och medföljande livs(o)balanser. Boken är skriven för att medvetandegöra eftertanke, för att människor ska reflektera över sig själva i sina egna liv och för att människor ska få en större förståelse till varför «livet blir som det blir». Boken beskriver självkänslan på ett helt unikt sätt. Självkänslan är inte «bara en självkänsla» som vi ...
59 kr
Författare Carola Samuelsson (författare)
Förlag Recito Förlag
Utgiven 24 februari 2012
Genrer Psykologi Och Pedagogik, Fackböcker
Språk Swedish
Format pdf
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789175171067
LIVET…  PÅ GOTT OCH ONT är en banbrytande bok som handlar om livets fram- och baksidor, som belyser livets komplexa, men ofrånkomliga motsatsförhållanden och medföljande livs(o)balanser. Boken är skriven för att medvetandegöra eftertanke, för att människor ska reflektera över sig själva i sina egna liv och för att människor ska få en större förståelse till varför «livet blir som det blir». Boken beskriver självkänslan på ett helt unikt sätt. Självkänslan är inte «bara en självkänsla» som vi hittills lärt oss, utan precis som allt annat i livet omfattas också självkänslan av ett motsatsförhållande. Författaren menar att självkänslan består av två motsägelsefulla sidor, där den ena sidan representerar jagkänslan och den andra sidan representerar dukänslan. Jagkänslan (jag) gestaltar de manliga sidorna och dukänslan (du) gestaltar de kvinnliga sidorna. De motsatta sidorna står för bland annat: känslomässigt tagande kontra känslomässigt givande integritet kontra samspel förmågan att gränsa kontra kompromissa förmågan att lämna kontra stå ut behovet av att fylla sig kontra förvägra sig, etc. Oavsett om man kroppsligen är en kvinna eller man, så har en hel och fullt kännande människa tillgång till båda känslosidorna. Både män och kvinnor har både manliga och kvinnliga sidor inom sig. Det är med andra ord livsviktigt att ha tillgång till båda självkänslosidorna.  Författaren menar dock att allt för många människor idag lever med halverade självkänslor, vilket innebär att vi lever antingen som ett ensidigt «jag» eller ett ensidigt «du», vilket får ödesdigra konsekvenser för både kvinnor och män. Vi behöver därför bli medvetna om självkänslosidorna för att bli så känslomässigt hela och balanserade människor som möjligt.  «Livet… på gott och ont» är en bok som dröjer sig kvar, utmanar invanda mönster, förenklar det komplexa, berör och medvetandegör… som efterlämnar en uppfriskande eftersmak. Det är en bok som kommer att följa läsaren länge.