Läkarinfarkt (e-bok) av Margareta Damm
Lägg till önskelistan
Margareta Damm (författare)

Läkarinfarkt e-bok

225 kr
(0)
Vi lever i ett dualistiskt samhälle som skapar skilda världar.Margareta Damm visar detta genom att beskriva hur läkare uppfattat de New Public Management-inspirerade reformer som riktats mot sjukvården under de senaste 20 åren. Läkar­uppdraget har blivit svårare att fullfölja, arbetsbördan har ökat och patientsäkerheten har kommit i fara. Politiker har skapat reformer hämtade från en industriell värld med krav på förutsägbarhet och mätbarhet och överfört dem till en sjukvård som i själva ver...
225 kr
Författare Margareta Damm (författare)
Utgiven 14 december 2016
Genrer Hälsa, Livsstil, Fritid, Familj & Hälsa
Språk Swedish
Format pdf
Kopieringsskydd Adobe DRM
ISBN 9789144119502
Vi lever i ett dualistiskt samhälle som skapar skilda världar.Margareta Damm visar detta genom att beskriva hur läkare uppfattat de New Public Management-inspirerade reformer som riktats mot sjukvården under de senaste 20 åren. Läkar­uppdraget har blivit svårare att fullfölja, arbetsbördan har ökat och patientsäkerheten har kommit i fara. Politiker har skapat reformer hämtade från en industriell värld med krav på förutsägbarhet och mätbarhet och överfört dem till en sjukvård som i själva verket är oförutsägbar. Det går att likna vid en tvådimensionell ritning för att lösa en tredimensionell verklighet. Måste det förbli så i all evighet? Genom att hänvisa till den debatt och forskning som förordar ett gränsöverskridande perspektiv menar Margareta Damm att glappet mellan de skilda världarna skulle kunna minska. Reformer borde därmed kunna anpassas bättre till de problem de försöker lösa.