Komma till tals, komma till sin rätt, komma til
Lägg till önskelistan
Lisbeth Rydén (författare)

Komma till tals, komma till sin rätt, komma till rätta med. Om organisatoriska arbetsmiljörisker och hur man kan hantera, förebygga och bedöma dem. e-bok

245 kr
(0)
Boken handlar om hur man kan bedöma organisatoriska arbetsmiljörisker så att man kan förhindra att de leder till ohälsa. Ett högaktuellt ämne då den arbetsrelaterade ohälsan ökar, till men för både individ, organisation och samhälle. Metodiken som beskrivs i boken har utforskats och utvecklats av författaren i ett forskningsprojekt vid Malmö högskola, men det är inte i första hand en teoretisk bok utan en bok baserad på den erfarenhet författaren har av att ha arbetat med frågorna på olika s...
245 kr
Författare Lisbeth Rydén (författare)
Förlag EllErr Konsult
Utgiven 17 September 2015
Genrer Ekonomi Och Ledarskap, Fackböcker
Språk Swedish
Format pdf
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789163790348
Boken handlar om hur man kan bedöma organisatoriska arbetsmiljörisker så att man kan förhindra att de leder till ohälsa. Ett högaktuellt ämne då den arbetsrelaterade ohälsan ökar, till men för både individ, organisation och samhälle. Metodiken som beskrivs i boken har utforskats och utvecklats av författaren i ett forskningsprojekt vid Malmö högskola, men det är inte i första hand en teoretisk bok utan en bok baserad på den erfarenhet författaren har av att ha arbetat med frågorna på olika sätt i drygt 15 år. Boken riktar sig till praktiker - chefer, skyddsombud, HR, företagshälsovård, arbetsmiljöinspektörer med flera - som har behov av att förstå, bedöma, hantera och förebygga organisatoriska arbetsmiljörisker. Boken har även visat sig vara användbar för den som bättre vill förstå och hantera sin egen arbetssituation. "Den diskursiva inträngande metoden borde tillämpas på alla arbetsplatser. I Sverige har vi en tendens att formalisera allting och tro att t ex bildandet av en arbetsmiljögrupp löser alla problem. I den här boken diskuteras insiktsfullt hur man får arbetsplatser att på allvar ta itu med sina arbetsmiljöproblem – bortom formaliteterna. " Ur bokens Efterord av Töres Theorell, professor emeritus, Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet.