Klimat och miljöstrategi i ett samlat perspekti
Lägg till önskelistan
Bengt Nihlgård (författare), Torleif Bramryd (författare)

Klimat och miljöstrategi i ett samlat perspektiv e-bok

365 kr
(0)
Boken utgör en starkt reviderad utgåva av Miljöstrategi och hållbart ledarskap - ekologi och ekonomi i samverkan, som utkom 2003. I den nya upplagan presenteras klimat och miljö utifrån ett strategiskt perspektiv med målet att försöka urskilja och förklara ett antal nyckelfrågor, som är viktigare än andra för att uppnå en hållbar utveckling och en stabilisering av klimatet. Boken har därför ett övergripande tema, Earth System Science, ESS, dvs.System Jorden, som tydliggör hur klimat, miljö oc...
365 kr
Författare Christel Persson (redaktör), Torsten Persson (redaktör), Bengt Nihlgård (författare), Torleif Bramryd (författare)
Utgiven 8 september 2016
Genrer Naturvetenskap & Teknik, Fackböcker
Språk Swedish
Format pdf
Kopieringsskydd Adobe DRM
ISBN 9789144117560
Boken utgör en starkt reviderad utgåva av Miljöstrategi och hållbart ledarskap - ekologi och ekonomi i samverkan, som utkom 2003. I den nya upplagan presenteras klimat och miljö utifrån ett strategiskt perspektiv med målet att försöka urskilja och förklara ett antal nyckelfrågor, som är viktigare än andra för att uppnå en hållbar utveckling och en stabilisering av klimatet. Boken har därför ett övergripande tema, Earth System Science, ESS, dvs.System Jorden, som tydliggör hur klimat, miljö och samhälle hänger samman. För att utöka bokens användbarhet adderas till varje kapitel ett relativt stort antal referenser och Internetadresser, som gör det möjligt för läsaren att fördjupa sig inom något speciellt område. Boken vänder sig i första hand till studerande på olika klimat- och miljöutbildningar samt utbildningar i hållbar utveckling vid svenska universitet och högskolor, och fyller även ett behov i övriga nordiska länder. Innehållet passar också för ett antal andra utbildningar som exempelvis i ekologi, geografi, biologi, ekonomi,samhällsplanering, skogs- och lantbruksvetenskap samt olika lärarutbildningar. Boken kan även med fördel läsas av redan yrkesverksamma lärare på olika stadier, samt dem som på annat sätt arbetar praktiskt med klimat- och miljöfrågor inom företag, kommuner och myndigheter. E-boken baseras på den tryckta utgåvan från 2009.