Introduktion till intern redovisning (e-bok) av
Lägg till önskelistan
Ingvar Karlsson (författare)

Introduktion till intern redovisning e-bok

145 kr
(0)
Syftet med boken är som framgår av titeln att ge en enkel och kortfattad introduktion till intern redovisning. Principerna för intern redovisning beskrivs och läsarna ska i första hand lära sig förstå vad intern redovisning är och vad den kan användas till. Boken är främst avsedd som komplement till litteratur i affärsredovisning och kalkylering i företagsekonomi på A-nivån vid universitet och högskolor men kan också användas som komplement till mer avancerad litteratur i Management Account...
145 kr
Författare Ingvar Karlsson (författare)
Utgiven 16 Januari 2009
Genrer Ekonomi Och Ledarskap, Fackböcker
Språk Swedish
Format pdf
Kopieringsskydd Adobe DRM
ISBN 9789144042015
Syftet med boken är som framgår av titeln att ge en enkel och kortfattad introduktion till intern redovisning. Principerna för intern redovisning beskrivs och läsarna ska i första hand lära sig förstå vad intern redovisning är och vad den kan användas till. Boken är främst avsedd som komplement till litteratur i affärsredovisning och kalkylering i företagsekonomi på A-nivån vid universitet och högskolor men kan också användas som komplement till mer avancerad litteratur i Management Accounting på högre nivå. Boken behandlar bl.a. följande: Utvecklingen inom ekonomistyrning och intern redovisning; Den interna redovisningens särdrag; Avdelningsredovisning och produktredovisning - Intern redovisning inom olika verksamhetsområden; Standardkostnadsanalys.