Inte mindre än frisk (e-bok) av Lisette M. Ther
Lägg till önskelistan
Lisette M. Therner (författare)

Inte mindre än frisk e-bok

79 kr
(0)
I sin kamp mot den negativa spiralen av en kronisk och degenererande sjukdom fann Lisette en väg till hälsa och en ny mening med sitt liv. Genom hopplösa läkaruttalanden, läkemedel och kampen mot ett envist eget inre motstånd följde hon sin subtila inre röst om att hon skulle finna ett sätt att återskapa full hälsa, mot alla odds. Lisette är ett lysande exempel på hur man kan komma lång väg att hela sig själv genom att skapa förutsättningar för en sund kropp och inre hälsa. Med en detektivs ...
79 kr
Undertext Min väg att bli fri från reumatiska symptom på naturlig väg
Författare Lisette M. Therner (författare)
Utgiven 30 November 2017
Genrer Familj & Hälsa, Hälsa, Livsstil, Fritid
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789175750347
I sin kamp mot den negativa spiralen av en kronisk och degenererande sjukdom fann Lisette en väg till hälsa och en ny mening med sitt liv. Genom hopplösa läkaruttalanden, läkemedel och kampen mot ett envist eget inre motstånd följde hon sin subtila inre röst om att hon skulle finna ett sätt att återskapa full hälsa, mot alla odds. Lisette är ett lysande exempel på hur man kan komma lång väg att hela sig själv genom att skapa förutsättningar för en sund kropp och inre hälsa. Med en detektivs noggrannhet och uthållighet sökte hon efter svar på reumatismens nyckfulla samband och sjukdom som fenomen. Med insikten om de inre mekanismerna för vår fysiska existens startade en djupare läkningsprocess och ett nytt sätt att se på hälsa och vägen till den utkristalliserades. När kroppens egna läkekrafter fick vingar med assistans av naturens visdom, återkom hälsan och med den, en större förståelse för hur hälsa kan skapas från grunden. Hur Lisette återskapade sin hälsa delar hon frikostigt med sig av, i sin berättelse genom svår ledgångsreumatism. Lisette är folkhälsovetare, Ayurvedisk hälsovägledare och lärare i Hatha yoga. Hon brinner för hälsa och helande och med sin intuitiva läggning assisterar hon människor till ökat välmående och livsglädje. Genom föreläsningar, workshops, självhjälpsmaterial och konsultationer vill hon inspirera till att utforska de grundläggande orsakerna till eventuella obalanser. Efter att själv erfarit att insjukna i svår ledgångsreumatism har hon genom sin läkeresa erhållit en unik erfarenhet och djup kunskap om vår inneboende förmåga att läka och utvecklas.