Illusion eller verklighet? (e-bok) av Lena Abra
Lägg till önskelistan
Lena Abrahamsson (författare), Anna Jansson (författare), Bengt Sandkull (författare), Eira Andersson (författare), Per Odenrick (författare), Nadja Sörgärde (författare)

Illusion eller verklighet? e-bok

225 kr
(0)
I boken diskuteras olika förhållanden som kan ge upphov till svårigheter vid genomförandet av organisationsförändringar. Idén om planerad förändring ingår i traditionen om den rationella företagsledningen. Den fick ett stort uppsving under 1900-talets senare del då standardiserade planeringsmodeller var på modet. Men efterhand tilltog kritiken mot formaliserad planering. Erfarenheterna visade att själva processen ofta är väl så viktig som planen. Trots detta lever synen på förändring som en r...
E-Bok 225 kr
Författare Lena Abrahamsson (författare), Anna Jansson (författare), Bengt Sandkull (författare), Eira Andersson (författare), Per Odenrick (författare), Nadja Sörgärde (författare)
Utgiven 7 April 2010
Genrer Ekonomi Och Ledarskap, Fackböcker
Språk Swedish
Format pdf
Kopieringsskydd Adobe DRM
ISBN 9789144064376
I boken diskuteras olika förhållanden som kan ge upphov till svårigheter vid genomförandet av organisationsförändringar. Idén om planerad förändring ingår i traditionen om den rationella företagsledningen. Den fick ett stort uppsving under 1900-talets senare del då standardiserade planeringsmodeller var på modet. Men efterhand tilltog kritiken mot formaliserad planering. Erfarenheterna visade att själva processen ofta är väl så viktig som planen. Trots detta lever synen på förändring som en rationellt planerad och styrd process kvar i stor utsträckning, inte minst i stora företag och i offentlig verksamhet. De erfarenheter från verkliga fall som redovisas i denna bok visar att s.k. planerade förändringar i de flesta fall misslyckas. Initiativet till förändring har kommit från koncern- eller företagsledningar, som påverkade av idéer om modern organisation sätter igång projekt med bristande förankring i den egna verksamheten. Projekten drivs ofta utan att de anställda får ett reellt utrymme för deltagande. Inte sällan är det bland mellanchefer och arbetsledare som det mesta motståndet mot förändringar uppstår. Författarna hävdar att det inte finns några generella föreskrifter om hur lyckade förändringar skall utformas, lika litet som att det finns generella föreskrifter om god företagsledning. I stället eftersträvas att läsarna skall kunna reflektera över problemen och inse att verkligheten inte är entydig utan kan tolkas från flera perspektiv. Boken är lämplig som kursbok inom ekonomiska ämnen vid universitet och högskolor. Den vänder sig dessutom till praktiskt verksamma personer som arbetar med organisationsförändringar. E-boken baseras på den tryckta utgåvan från 2008.