ID- og grænsekontroller i Norden (e-bok) av  Br
Lägg till önskelistan
Britt Andresen (författare), Anna Palmehag (författare), Johan Wessman (författare), Thea Wiborg (författare)

ID- og grænsekontroller i Norden e-bok

109 kr
(0)
Denna rapport är en uppföljning av rapporten ID- og grænsekontroller i Norden. Effekter af ID- og grænsekontroller i et nordisk perspektiv som offentliggjordes den 4 juli 2016. Rapporten visar hur situationen har utvecklats under sommaren och hösten 2016 när det gäller de effekter kontrollerna har på mobiliteten, resenärer och ekonomin i de nordiska gränsregionerna. Rapporten fokuserar särskilt på situationen i Öresundsregionen där kontrollerna fortfarande har avsevärda negativa effekter för ...
109 kr
Författare Britt Andresen (författare), Anna Palmehag (författare), Johan Wessman (författare), Thea Wiborg (författare)
Utgiven 13 december 2016
Genrer Samhälle Och Politik, Fackböcker
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789289347594
Denna rapport är en uppföljning av rapporten ID- og grænsekontroller i Norden. Effekter af ID- og grænsekontroller i et nordisk perspektiv som offentliggjordes den 4 juli 2016. Rapporten visar hur situationen har utvecklats under sommaren och hösten 2016 när det gäller de effekter kontrollerna har på mobiliteten, resenärer och ekonomin i de nordiska gränsregionerna. Rapporten fokuserar särskilt på situationen i Öresundsregionen där kontrollerna fortfarande har avsevärda negativa effekter för de resande. Detta gäller i synnerhet för de som arbetspendlar med tåg mellan Sverige och Danmark. Rapporten visar att antalet arbetstillfällen i Danmark som är tillgängliga för arbetspendling från Sverige med kollektivtrafik har reducerats avsevärt och undersökningar bland arbetstagare och arbetsgivare i regionen indikerar att arbetspendlingen kan komma att minska på längre sikt till följd av kontrollerna. Rapporten har utarbetats av Öresundsinstittutet på uppdrag av Nordiska ministerrådet.