Hype : bestsellers and literary culture (e-bok)
Lägg till önskelistan
Sara Kärrholm (redaktör), Ann Steiner (redaktör), Jon Helgason (redaktör)

Hype : bestsellers and literary culture e-bok

159 kr
(0)
Bästsäljare är böcker som säljer i stora upplagor, som får ett stort antal läsare och är omtalade i medier och bland läsare. Trots att bästsäljare kan anses vara den mest synliga litteraturen på bokmarknaden har forskning om hur de skapas, framställs och mottas varit begränsad, likaså forskning kring bästsäljares kulturella och sociala betydelse. I forskningsantologin Hype är bästsäljaren som fenomen i fokus, inte minst utifrån perspektivet att populära berättelser bevisligen spelar stor roll...
159 kr
Författare Sara Kärrholm (redaktör), Ann Steiner (redaktör), Jon Helgason (redaktör)
Utgiven 16 oktober 2014
Genrer Litteraturvetenskap, Fackböcker
Språk English
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789187675324
Bästsäljare är böcker som säljer i stora upplagor, som får ett stort antal läsare och är omtalade i medier och bland läsare. Trots att bästsäljare kan anses vara den mest synliga litteraturen på bokmarknaden har forskning om hur de skapas, framställs och mottas varit begränsad, likaså forskning kring bästsäljares kulturella och sociala betydelse. I forskningsantologin Hype är bästsäljaren som fenomen i fokus, inte minst utifrån perspektivet att populära berättelser bevisligen spelar stor roll för miljoner läsare. Bästsäljaren, betraktad som ett globalt fenomen, befinner sig i ett kraftfält mellan producenter och konsumenter, något som belyser det ömsesidiga beroendet mellan kultur, marknad och individ. Antologin behandlar en rad olika frågor som hänger samman med bästsäljande skönlitteratur såsom hur ”hajp” skapas, bokmarknadens utveckling och fokus på ”stora böcker”, författarens position i det samtida mediala landskapet, historiska perspektiv och förhållandet mellan bästsäljare och forskning. ——- Bestsellers are the books that sell well, are read by large numbers of people, and are widely talked about in the media and among readers. Yet there has been little research on the creation, reception, and cultural and social significance of bestsellers. Recognizing that popular narratives play an important role in the lives of millions of readers, Hype – Bestsellers and Literary Culture looks closely at the literature so many people read. As global market phenomena, situated in between the power spheres of producers and consumers, bestsellers also highlight the interdependency of culture, market, and the individual. This volume addresses such diverse questions as the creation of hype, the role and the meaning of the author in the present-day media landscape, changes in the book trade, historical perspectives on bestselling literature, and the relationship between bestsellers and literary research.