Grön infrastruktur i urbana miljöer (e-bok) av
Lägg till önskelistan
Ursula Zinko (författare), Johanna Ersborg (författare), Ulrika Jansson (författare), Ida Pettersson (författare), Anders Thylén (författare), Rasmus Vincentz (författare)

Grön infrastruktur i urbana miljöer (TemaNord) e-bok

109 kr
(0)
Grön infrastruktur i urbana miljöer är en högaktuell fråga i de nordiska länderna eftersom den höga urbaniseringstakten innebär att allt mer naturmark tas i anspråk för byggnationer och infrastruktur i form av till exempel vägar. Vid planering av ny bebyggelse behöver möjligheterna att återskapa natur och öka biologisk mångfald beaktas. Eftersom människors hälsa främjas av vistelse i naturen samt att en stor andel av befolkningen föredrar att bo naturnära finns här en win-win situation att ta...
109 kr
Författare Ursula Zinko (författare), Johanna Ersborg (författare), Ulrika Jansson (författare), Ida Pettersson (författare), Anders Thylén (författare), Rasmus Vincentz (författare)
Utgiven 29 maj 2018
Genrer Naturvetenskap & Teknik, Fackböcker
Serie TemaNord
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789289355100
Grön infrastruktur i urbana miljöer är en högaktuell fråga i de nordiska länderna eftersom den höga urbaniseringstakten innebär att allt mer naturmark tas i anspråk för byggnationer och infrastruktur i form av till exempel vägar. Vid planering av ny bebyggelse behöver möjligheterna att återskapa natur och öka biologisk mångfald beaktas. Eftersom människors hälsa främjas av vistelse i naturen samt att en stor andel av befolkningen föredrar att bo naturnära finns här en win-win situation att ta till vara. I denna rapport ger vi exempel på fyra olika koncept som kan användas vid stadsplanering för att gynna och stärka grön infrastruktur. Vi ger också en rad konkreta exempel på lyckade projekt i urbana miljöer och gör en analys av hur de har stärkt ekosystemtjänster och därmed grön infrastruktur.