Fri från oro, ångest och fobier : Råd och tekni
Lägg till önskelistan
Maria Farm (författare), Håkan Wisung (författare)

Fri från oro, ångest och fobier : Råd och tekniker från kognitiv beteendeterapi e-bok

69 kr
(0)
"Psykologerna Maria Farm Larsson och Håkan Wisung beskriver metoder för självhjälp som faktiskt fungerar."Amelia cognoscere, som betyder ”att veta”. Kognitioner kan sägas vara en sammanfattande term för det som vi vet, det vill säga våra tankar, föreställningar, åsikter och värderingar. KBT söker att förändra inte bara hur man tänker utan även hur man beter sig, hur man handlar. Dessa förändringar leder vidare till förändringar i stämningsläge, känslor och ibland även hur kroppen reagerar oc...
E-Bok 69 kr
Författare Maria Farm (författare), Håkan Wisung (författare), Jan Cervin (annat)
Utgiven 3 Juli 2012
Längd 283 sidor
Genrer Familj & Hälsa, Hem & Trädgård, Hälsa, Livsstil, Fritid
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789137139197
"Psykologerna Maria Farm Larsson och Håkan Wisung beskriver metoder för självhjälp som faktiskt fungerar."Amelia cognoscere, som betyder ”att veta”. Kognitioner kan sägas vara en sammanfattande term för det som vi vet, det vill säga våra tankar, föreställningar, åsikter och värderingar. KBT söker att förändra inte bara hur man tänker utan även hur man beter sig, hur man handlar. Dessa förändringar leder vidare till förändringar i stämningsläge, känslor och ibland även hur kroppen reagerar och känns.Boken tar upp: specifika fobier, paniksyndrom, social fobi, generaliserat ångestsyndrom (som innebär att man oroar sig för nästan allt), tvångssyndrom, trauma och posttraumatiskt stressyndrom. Depression, som ofta är följeslagare till ångest, beskrivs också i ett av kapitlen.Boken vänder sig främst till vuxna men i slutet av varje kapitel finns ett kortare stycke om barn och det aktuella ångesttillståndet. Längst bak finns uppgifter om var man kan hitta mer information om KBT och KBT-terapeuter och litteraturlistan innehåller råd om vidare läsning.