Från svenska till franska: kontrastiv lexikolog
Lägg till önskelistan
Elisabeth Tegelberg (författare)

Från svenska till franska: kontrastiv lexikologi i praktiken e-bok

189 kr
(0)
Boken behandlar ett ämne som varken grammatikor eller ordböcker ger någon utförlig information om. Den beskriver de översättningsproblem som har sin grund i strukturella skillnader mellan svenskan och franskan på det lexikala planet. Författaren försöker frilägga de strategier som står översättare till buds när det gäller att lösa sådana svårigheter. Boken är försedd med tillämpningsövningar i form av svenska meningar att översätta till franska. Till övningarna finns facit. Boken vänder s...
189 kr
Författare Elisabeth Tegelberg (författare)
Utgiven 12 December 2008
Genrer Språk & Ordböcker, Fackböcker
Språk Swedish
Format pdf
Kopieringsskydd Adobe DRM
ISBN 9789144049588
Boken behandlar ett ämne som varken grammatikor eller ordböcker ger någon utförlig information om. Den beskriver de översättningsproblem som har sin grund i strukturella skillnader mellan svenskan och franskan på det lexikala planet. Författaren försöker frilägga de strategier som står översättare till buds när det gäller att lösa sådana svårigheter. Boken är försedd med tillämpningsövningar i form av svenska meningar att översätta till franska. Till övningarna finns facit. Boken vänder sig till universitetsstuderande i franska, i första hand från B-nivå och uppåt. På ett mer allmänt plan riktar sig boken till alla som intresserar sig för svensk-franska översättningsproblem och strategier.