Förskolan i ett könsperspektiv: att göra sig hö
Lägg till önskelistan
Birgitta Odelfors (författare)

Förskolan i ett könsperspektiv: att göra sig hörd och sedd e-bok

175 kr
(0)
Denna bok bygger på en undersökning av tre förskolor där barnens deltagande i lek, samling, åldersindelad grupp- och bildverksamhet har studerats ur ett könsperspektiv. Bokens syfte är att lyfta fram och diskutera vad de olika verksamheterna i förskolan innebär för flickors och pojkars uttrycksmöjligheter. Författaren vill bidra till en större medvetenhet om hur de vuxna påverkar barnens möjligheter att göra sig hörda och sedda.
175 kr
Författare Birgitta Odelfors (författare)
Utgiven 7 december 2007
Genrer Psykologi Och Pedagogik, Fackböcker
Språk Swedish
Format pdf
Kopieringsskydd Adobe DRM
ISBN 9789144100463
Denna bok bygger på en undersökning av tre förskolor där barnens deltagande i lek, samling, åldersindelad grupp- och bildverksamhet har studerats ur ett könsperspektiv. Bokens syfte är att lyfta fram och diskutera vad de olika verksamheterna i förskolan innebär för flickors och pojkars uttrycksmöjligheter. Författaren vill bidra till en större medvetenhet om hur de vuxna påverkar barnens möjligheter att göra sig hörda och sedda.